Lezing geschillenbeslechting en arbitrage

Prof. Rieme-Jan Tjittes hield woensdag een lezing over geschillenbeslechting en arbitrage. De lezing werd verzorgd in het goed gevulde auditorium van Self Reliance. Prof. Tjittes is advocaat en hoogleraar in Nederland. Daarnaast is hij raadsheer bij het Hof Arnhem en Leeuwarden en is hij redacteur bij twee juridische tijdschriften en arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut.
In zijn lezing gaf hij aan dat geschillenbeslechting of geschillenoplossing inhoudt het oplossen van kleine geschillen buiten de rechter om. Arbitrage is een eveneens een vorm van geschillenoplossing waarbij niet de rechter, maar een of meer door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters het probleem bespreken en bindende adviezen geven. Deze vorm van geschillenoplossing is wereldwijd bekend en geaccepteerd en het ontlast de rechterlijke macht.
Ook het bedrijfsleven is bijzonder enthousiast hierover en zouden bedrijven hierdoor hun eigen problemen en onenigheden op een snelle en goedkopere manier kunnen oplossen.
Het Surinaams Arbitrage Instituut (SAI) is reeds enige tijd bezig om arbitrage van de grond te krijgen. In de SAI hebben onder andere zitting de VSB, een rechter en een gewezen rechter. Ook heeft de SAI al een lijst met mogelijke arbiters samengesteld. In specifieke gevallen mogen partijen ook buiten deze lijst om arbiters zoeken, zolang iedereen zich maar onderwerpt aan de richtlijnen die voor de arbiters zijn opgesteld. Deze richtlijnen vinden hun grondslag in het Burgerlijk Wetboek.
Prof. Rieme-Jan Tjittes heeft de afgelopen week meerdere lezingen en colleges verzorgd in Suriname en ook gesprekken gevoerd met verschillende instanties, waaronder de ministers van Handel en Industrie en Justitie en Politie. Hij proeft het enthousiasme bij alle partijen om op korte termijn met geschillenbeslechting en arbitrage te beginnen.
Suriname heeft het verdrag van New York nog niet getekend, waardoor buitenlandse arbitrage niet erkend wordt in Suriname. De hoop bestaat dat als de geschillenbeslechting en arbitrage van de grond komen ook dit verdrag geratificeerd zal worden.

error: Kopiëren mag niet!