Maikoe overhandigt gewijzigd Economie-boek aan Adhin

Maikoe overhandigt gewijzigde EconomieDe minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Ashwin Adhin, ontving uit handen van Dewandra Maikoe een gewijzigde versie van het boek ‘Wegwijs in het economisch leven’. Bij deze versie van het boek is alle commentaar op de eerdere publicatie meegenomen. De bedoeling is dat deze na screening door de afdeling Inspectie van het Minov in ons onderwijs wordt gebruikt. Maikoe is vrij lang bezig met het pennen van studieboeken en richt zich voornamelijk op het Economie – onderwijs. De enthousiaste Maikoe wees op het belang van boeken die op grond van Surinaamse standaarden zijn geschreven. Volgens de inmiddels gepensioneerde docent bestaat er een enorme behoefte aan boeken, die gefocust zijn op de Surinaamse leer- en leefsituatie. ‘Studenten herkennen en begrijpen zaken uit hun eigen omgeving eerder’, zegt de schrijver. De Onderwijsminister en Onderwijsdirecteur, Kenneth Biervliet, toonden zich danig tevreden over het werk van de auteur. Volgens Adhin is het een bewijs dat Surinamers in staat zijn om gefaseerd eigen boeken te schrijven. Hij dankte de schrijver voor zijn bijdrage aan het Surinaams onderwijs.

error: Kopiëren mag niet!