C-47 houdt vergadering met stuwadoors

C-47 houdt vergadering met stuwadoorsGisteren rond 11.00 uur werd in het C-47-gebouw een vergadering belegd met de leden van de Algemene Haven Arbeidersbond (AHAB). Robby Berenstein, voorzitter van de AHAB, gaf aan dat de werkgever steeds zegt niet tegen een vakbond te zijn, maar dat het in de praktijk anders blijkt. Verder gaf de voorzitter aan hoe de bond is ontstaan en het traject dat ze hebben doorlopen tot nu toe.
Robby Narendorp, ondervoorzitter van C-47, liet tijdens de vergadering weten dat de bond van de vuilophalers ook zijn solidariteit betuigt aan de AHAB. Narendorp liet weten dat de bond van vuilophalers ook aanwezig zou zijn op de vergadering. Deze bond moest echter aanwezig zijn op een rechtszitting. Narendorp zegt dat die strijd ongeveer hetzelfde is, omdat ook de minister geweigerd heeft de bond van de vuilophalers te erkennen. Terwijl het juist de minister is die begrip hiervoor zou moeten tonen.
De vakbondsleider liet weten dat de strijd gestreden moet worden, omdat niemand anders het voor de arbeiders zal doen. De wettelijke regelingen en internationale conventies, die nu worden getekend door Suriname, worden nu vertrapt, maakte Narendorp de stuwadoors wijs. Er zijn enkele bonden die hun solidariteit hebben betuigd aan de AHAB. Solidair met de mond zijn en het echt bewijzen, zijn twee liet Narendorp weten tijdens de vergadering.
De stuwadoors van Integra Port Services NV zijn al elf dagen in staking. In een persbericht liet Integra Port Services NV weten de bond pas te erkennen als ze voldoen aan de voorwaarden die in artikel 1 van het Decreet Erkenning Vakvereniging zijn bepaald. Integra Port Services NV zegt geen andere keus te hebben dan de dienstverlening te garanderen aan de samenleving. Verder liet de werkgever weten het ten zeerste te betreuren dat de AHAB het standpunt van hen vertaalt als anti-vakbond.
De AHAB zegt dat Integra Port Services NV wil bepalen hoe het bestuur van de bond eruit moet zien. Ook zou de werkgever niet willen accepteren dat er twee mensen van een concurrent in het bestuur zitten.

error: Kopiëren mag niet!