Opening kweekkas bij SVO Stizona

IF
IFOp vrijdag 22 november was de opening van de kweekkas bij SVO Stizona. De kweekkas is een onderdeel van de moestuin van deze school. Het is een school uitsluitend voor kinderen met een beperking. De kweekkas is een project dat door Stichting Blaka Rosoe gefinancierd is. Ook hebben medewerkers van de stichting de kas gebouwd. Het is een doelstelling van Blaka Rosoe om kleinschalige hulp te bieden aan kinderen, kindertehuizen en jong volwassenen. Het verleent hulp in natura en probeert de projecten in eigen beheer uit te voeren. Nu heeft de stichting een kweekkas gebouwd, maar in het verleden heeft de stichting onder andere ziekenhuizen geholpen, gezorgd voor voedselpakketten en educatief materiaal gebracht.
De vorige kweekkas van SVO Stizona, was door ouderdom niet meer bruikbaar. Deze is opgeruimd en nu is de nieuwe onthuld. De kweekkas is hard nodig voor de school. Vanuit de moestuin wordt namelijk groente en fruit verbouwd, die voor de opbrengsten van de school zorgen. Zonder deze opbrengsten komt de school in geldnood. ‘Zonder de moestuin zijn er ook geen inkomsten’, aldus mevrouw Bandhoe, directeur van SVO Stizona. Hier probeert ze de kinderen met veelal een geestelijke beperking voor te bereiden op een leven na de school. Wanneer de kinderen van school gaan, is er veelal geen alternatief voor ze.
Er zijn weinig opvangmogelijkheden en het lot van de kinderen is veelal onzeker. Veel van de kinderen vinden later werk in tuinonderhoud en kunnen zo financiële steun krijgen, maar wanneer een of beide ouders komen te ontvallen, zijn er vaak geen familieleden die hen opvangen. Dit maakt de toekomst van de kinderen erg onzeker. Mevrouw Bandhoe zou dan ook graag zien dat er voor kinderen met een beperking een beter vervolgtraject komt.

error: Kopiëren mag niet!