Hugo Essed: ‘Staatsadvocaten hebben nagelaten te pleiten’

‘Het is per definitie niet zo dat het Hof Sasur gelijk moet geven, omdat de staatsadvocaten geen verweer konden voeren. Het Hof zou kunnen beoordelen of de grieven terecht zijn of niet’, zegt advocaat Hugo Essed in een reactie op de kwestie Sasur en de memorie van grieven. Naar zijn mening hebben de advocaten van de Staat niet juist gehandeld. “Ze waren wel op de hoogte van het bestaan van een memorie van grieven. Ze hadden ernaar moeten zoeken. Al hadden ze niet officieel kunnen reageren op dit stuk, ze hadden wel op de zitting aan het Hof kunnen vragen om een pleidooi te houden. Dat zou zeker zijn toegestaan, maar dat hebben ze niet gevraagd aan het Hof. Ze hebben nagelaten dit te doen”, zegt Essed. Uit eerdere berichtgeving blijkt echter dat de staatsadvocaten de Staat niet op deze zitting vertegenwoordigd hebben. Het is de bedoeling dat de rechter volgend jaar maart uitspraak doet in het hoger beroep dat de partij van Sasur heeft aangespannen tegen de Staat.
De procedure in hoger beroep verloopt ook voornamelijk schriftelijk. Als u in hoger beroep gaat, dan zal de advocaat eerst een schriftelijk stuk aan het gerechtshof sturen waarin staat waarom men het niet eens is met het vonnis van de rechtbank. Dit stuk noemt men de ‘memorie van grieven’. Vervolgens krijgt de tegenpartij de gelegenheid om hier schriftelijk op te reageren: de ‘memorie van antwoord’. Met de memorie van grieven en de memorie van antwoord eindigt de uitwisseling van de schriftelijke standpunten in hoger beroep. Beide partijen kunnen het gerechtshof daarna verzoeken om de zaak nog eens mondeling te bepleiten.

error: Kopiëren mag niet!