Carlo Jadnanansing: ‘Staatsadvocaten niet schuldig’

“Niet de staatsadvocaten, maar de Staat moet als de schuldige worden gezien’, zegt mr. Carlo Jadnanansing, voorzitter van de Juristenverenging Suriname. Jadnanansingh is notaris, maar heeft jarenlang het beroep van advocaat uitgeoefend. Hij reageert desgevraagd op de kwestie waarbij de staatsadvocaten geen verweer hebben gevoerd tegen de bezwaren van de partij van Sasur , omdat ze niet geweten hadden van de memorie van grieven. Volgens de jurist had de Staat als gedaagde de memorie van grieven moeten doorsturen naar haar advocaten. Het is trouwens in een rechtszaak gebruik dat de gedaagde, zij het een rechts- of natuurlijke persoon, de stukken afgeeft aan de advocaat. In deze had Sasur de procureur-generaal die de Staat rechtens vertegenwoordigt, de memorie moeten afgeven. “De staatsadvocaten mogen in deze geen verwijt gemaakt worden. Ze hoefden niet eens te weten dat er een memorie van grieven is.”
De rechtsgeleerde zegt dat men niet per se met een memorie van grieven een hoger beroep kan aantekenen. Dat kan in Suriname ook met een gewone brief. Jadnanansing zegt ook dat het niet logisch is te stellen dat Jennifer Van Dijjk-Silos en Dwight Kraag de memorie van grieven moesten krijgen. In hoger bereop begint het proces opnieuw. Het is een nieuwe zaak en het hoeft niet per definitie te zijn dat de Staat met dezelfde advocaten in zee gaat. Er kan ook een nieuwe advocaat worden aangewezen. De Staat moest hebben aangegeven of Silos en Kraag ook de verdediging voeren in hoger beroep. De voorzitter van de juristenvereniging kan zich niet scharen achter de mening dat de zaak verloren is door de Staat. Van Dijk- Silos liet zich begin deze week in een interview met Dagblad Suriname ontvallen als zou het een verloren zaak zijn, omdat er geen verweer gevoerd is op de laatste zitting. Jadnanansing: ‘Niet omdat er geen verweer gevoerd is, moet de rechter de vordering toewijzen aan de eiser’. Het is wel zo dat als er geen verweer gevoerd is, de feiten vast staan. Maar als rechter kan je de rechtsgronden beoordelen, los van het feit of er wel of geen verweer gevoerd is.
Jadnanansing reageert ook op de opvatting dat de Staat moet procederen tegen de pg, daar deze heeft erkend dat de fout door zijn kabinet gemaakt was. Het parket heeft namelijk verzuimd de memorie van grieven door te sturen naar de staatsadvocaten. Jadnanansing zegt niet bekend te zijn met de procedure waarbij de Staat zichzelf voor het gerecht sleept. De pg vertegenwoordigt namelijk in rechte de Staat. Hij ziet die mogelijkheid niet in het recht, anders zou het moeten zijn dat er geprocedeerd wordt tegen de pg als persoon. Maar dit kan ook niet daar de niet de pg als persoon de fout heeft gemaakt, maar zijn kabinet.

error: Kopiëren mag niet!