Van Coblijn: ‘Totale bevolking zal steeds meer gevolgen wanbeleid voelen’

1 Van Coblijn‘De wijze waarop deze regering haar financiele huishouding beheert, zal erin resulteren dat de bevolking vroeg of laat in ernstige financiele nood zal komen te verkeren.’ Dit waarschuwend geluid laat NPS-topper John van Coblijn optekenen. ‘De financiële acties die de overheid nu neemt, zullen als gevolg hebben dat de prijzen van de diverse goederen in de winkels drastisch zullen stijgen.’ Hij beklemtoont dat de gemeenschap niet uit het oog moet verliezen dat de manier waarop deze regering geld uitgeeft, ‘consequenties zal hebben voor het geld van onze republiek’.
Van Coblijn maakt zich vooral ernstige zorgen om het feit dat de koopkracht van lonen van de werknemers behoorlijk achteruit zal gaan indien dit beleid niet wordt gekeerd. ‘Indien men op deze weg verder gaat, is de onrust binnen de gemeenschap niet te overzien. Het aspect van koopkrachtdaling zal doortrekken binnen alle geledingen van onze samenleving. Burgers die pensioenen, AOV, kinderbijslag en onderstand genieten, zullen steeds minder goederen met hun gelden kunnen kopen. Burgers die nu een lening hebben lopen bij de bank voor het renoveren of aanschaffen van een woning of de financiering van een auto, lopen het risico dat de rentes ook de lucht in zullen gaan. Iedereen en vooral de sociaal zwakkeren zullen het gelag betalen’, aldus de NPS-topper.
‘Ook het Nationaal Zorgsysteem (NZS) zal zodanig onder druk komen te staan vanwege het tekort aan financien dat continuering van dit project haast niet mogelijk zal blijken te zijn.’ Dit alles is volgens de politicus te wijten aan het financiële wanbeleid dat nu wordt gevoerd. Alleen de post ‘salarissen’ van de overheid is in het afgelopen jaar van 1.2 miljard SRD gestegen naar SRD 1.6 miljard SRD. Het zal, indien het financiële beleid niet gewijzigd wordt, steeds moeilijker worden voor de Staat om er zorg voor te dragen dat ambtenaren maandelijks op tijd over hun salarissen kunnen beschikken.
De politicus wijst er ook op dat het NDP-assembleelid Amzad Abdoel, die altijd, zonder eerst goed na te denken, in de verdediging springt voor deze regering over het financiële beleid, zijn eigen braaksel reeks heeft ingeslikt en heeft toegegeven dat er daadwerkelijk liquiditeitsproblemen zijn’. ‘Maar tegelijkertijd schroomt hij er niet voor om de president te beschermen, die steeds is blijven aangeven dat ‘moni de’, dat er geld is. Hoe lang wil de president denken dat hij ons 6 voor 9 kan verkopen?’
Dat de bushouders al maanden niet over hun gelden kunnen beschikken, is publiek geheim, alsook de diverse overheidsinstellingen die niet meer op de normale wijze over hun begrotingsgelden kunnen beschikken. Van Coblijn noemt ook de aannemers die nu weer maanden zitten te wachten op hun geld en de financiële problemen rond de betrokken personen bij de naschoolse opvang die voortduren. ‘Het is jammer dat talrijke burgers bij 38 jaar Srefidensi met deze gevolgen van financieel wanbeleid moeten dealen. De NPS-topper vindt het jammer dat ‘ in een dagelijkse praatshow bij de staatszender SRS een verkeerd beeld wordt gegeven over de door hem gedane uitspraak dat de regering naarstig op zoek is naar geld’.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!