Stop huiselijk geweld

Stop huiselijk geweldOp maandag 25 november is het in Suriname onafhankelijkheidsdag. Deze dag wordt gekenmerkt doordat de macht werd overgedragen door Nederland en de Republiek Suriname ontstaan is. Behalve de onafhankelijkheid van Suriname is er internationaal ook een viering. Dit is de internationale dag voor stopzetting van geweld tegen vrouwen. Ook in Suriname wordt hieraan geparticipeerd. Onder andere Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen heeft activiteiten in Nickerie. ‘In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Nationaal Bureau van Genderbeleid (NBG) is er een informatiestand bij de minibazaar in Nickerie. Daarnaast staan twee lezingen in Commewijne en Saramacca gepland’, aldus Margo Bean van Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen.
De stichting staat niet alleen voor het stoppen van geweld tegen vrouwen, maar voornamelijk voor huiselijk geweld. Dit is elke vorm van lichamelijk, geestelijk, seksueel en financieel geweld door een partner, ouder en kind, ongeacht waar het geweld plaatsvindt.
‘Vaak willen dader en slachtoffer dat het geweld stopt en niet zozeer de relatie’, zegt Margo Bean. ‘Elk jaar vangen we ongeveer 200 personen op.’ Het NBG heeft elk jaar tussen 25 november en 10 december activiteiten omtrent de internationale dag voor stopzetting van geweld tegen vrouwen en internationale dag van de mensenrechten. ‘Dit jaar is er een reeks van tv-boodschappen opgenomen door verschillende ministers. Vorig jaar hadden religieuze leiders een boodschap uitgesproken’, aldus Yvonne Tonikromo van het NBG. Elk jaar proberen ze prominente figuren te laten spreken om zo invloed uit te oefenen op de maatschappij.
‘Religieuze leiders maken niet alleen spiritueel wegwijs, maar geven ook een pad om te volgen in de maatschappij. Vaak krijgen religieuze leiders ook maatschappelijke vraagstukken voorgelegd.’ Zo heeft NBG vorig jaar trainingen verzorgd voor 100 leiders over signalering van huiselijk geweld, maar ook hoe om te gaan met het probleem. NBG is een voorstander om registratie van huiselijk geweld aan te pakken. Het is lastig gesteld met het verzamelen van data. Voornamelijk de sexe gerelateerde data zijn moeilijk te krijgen. Dit komt hoofdzakelijk omdat verzamelen van data niet uniform gebeurt. In principe wordt op de belangrijke plaatsen wel geregistreerd. Vooral bij politie en justitie wordt er geregistreerd wanneer er aangifte gedaan wordt. Maar ook in ziekenhuizen, scholen en verschillende ngo’s vindt er registratie plaats.
Het punt is alleen dat het niet duidelijk is wat er geregistreerd wordt. Natuurlijk bij de aangifte aan de politie wel, maar andere instanties gebruiken verschillende methoden. De NBG krijgt deze informatie ook niet. Er is geen uniforme registratie. Hoewel de Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen aan opvang doet, bestaat er nog steeds een probleem hieromtrent. Wanneer men bijvoorbeeld economisch afhankelijk is van de partner, er zijn kinderen of er spelen andere problemen, kan men geen aangifte doen van huiselijk geweld. Wanneer dit echter toch blijft doorgaan, dan is er geen verdere opvang en kan het slachtoffer nergens heen.
Vanuit verschillende ministeries, waaronder Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Justitie en Politie houdt zich bezig met het vraagstuk van huiselijk geweld. ‘Er moet een beleidsnotitie komen voor een integrale aanpak’, aldus Yvonne Tonikromo. ‘Het is economisch niet goed, niet voor het gezin, de dader en het slachtoffer. Het is desastreus voor het land.’ Men is bezig met een heftige terugdringing. ‘Vaak zijn er krantenberichten met daarin geweld met een huiselijk karakter.’ Ook mannen kunnen slachtoffer zijn. Hier is weinig inzicht in, omdat er geen onderzoek naar gedaan wordt. Waarschijnlijk melden veel slachtoffers zich ook niet aan vanwege schaamte. Mannelijke slachtoffers lijden meestal in psychologisch en economische zin. Er zijn wetten omtrent huiselijk geweld. Het is in Suriname strafbaar gesteld.

error: Kopiëren mag niet!