Staking personeel maakt BOG vleugellam

imagesHet personeel van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) is vanaf gistermorgen in staking. Alle dienstverlening is gestopt, wat betekent dat er onder meer geen malariaprikjes, gelekoorts- en andere vaccinaties worden gegeven en geen onderzoekingen meer worden gedaan in het centraal laboratorium, zegt voorzitter John Nasibdar van de personeelsbond bij BOG. De medewerkers vinden dat de directie een loopje met hen neemt. Zij bespeuren onwil van directiezijde om de vaker aangekaarte knelpunten op te lossen. Het personeel ontvangt al maandenlang geen overuurgeld, maar wordt wel verplicht vrijwel dagelijks overwerk te verrichten. De trage afhandeling van stukken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en de raad van ministers (RvM) heeft tot gevolg dat medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, lang moeten wachten op hun pensioen. Ook de verlenging van arbeidscontracten laat op zich wachten, waardoor de rechtspositie van medewerkers in het geding komt.
De inadequate afhandeling van stukken zorgt er voor dat het jaren duurt voordat personen in aanmerking komen voor een bevordering. Het personeel is pissig dat de BOG-directie niet meewerkt aan het woningbouwproject van de bond. Het project staat op Leiding 17 en is reeds bouwrijp gemaakt. Het wachten is volgens Nasibdar op de goedkeuring om het perceelland te gebruiken voor bebouwing en bewoning. Het gaat om een stuk terrein dat aanvankelijk bestemd was voor de landbouw. De projectactiviteiten zijn al zo ver gevorderd dat de wegen verhard kunnen worden. Maar voor de uitvoering van deze fase is de bestemmingswijziging een vereiste.

error: Kopiëren mag niet!