Is een Amerikaanse invasie een reële mogelijkheid?

Als inderdaad alles wat de verdachte Dino Bouterse c.s. ten laste gelegd is, bewezen kan worden, zou dat de betrokkenheid van alle top politiek-bestuurlijke organen van Suriname impliceren en een Amerikaanse invasie tot een reële mogelijkheid kunnen maken. De afgeluisterde gesprekken zijn immers audiovisueel vastgelegd als bewijsvoering en op schrift gesteld en verstrekt aan de advocaten van de verdachten. Volgens de aanklacht heeft bovengenoemde verdachte zich voorgedaan als een topfunctionaris van de Surinaamse Counter Terreur Unit, en wordt hij beschuldigd van
a) het hebben verstrekt van een vals paspoort aan een zogenaamd lid van Hezbollah om gemakkelijk op illegale wijze naar de VS te kunnen afreizen;
b) en het hebben gedaan van toezeggingen voor continuering van de afgifte van valse paspoorten, wapenleveranties in twee maanden tijd, en het bieden van fysieke accommodatie aan 30 tot 60 leden van deze terroristische beweging om onder meer Amerikaanse doelen indirect vanuit Suriname te kunnen aanvallen;
c) alsook van cocaïne smokkel.
Het feit dat de verdachte Dino Bouterse en zijn handlangers, onder wie Edmund Muntslag, als een directe bedreiging voor de veiligheid van de Verenigde Staten worden gezien, sleept onze hele natie mee in deze kwestie. Wanneer deze aanklacht dus niet serieus wordt genomen, zal dat nieuwe vragen doen rijzen. Als de families van de verdachten op welke wijze dan ook hen wil doen bijstaan, is dat eveneens hun goed recht.
Ernstige omissies
Onder leiding van het openbaar ministerie is een onderzoeksteam belast met een strafrechtelijk onderzoek naar de gepleegde strafbare feiten en de personen die daarvan worden verdacht met betrekking tot overtreding van de Wet Verdovende Middelen, de Vuurwapenwet en paspoortzwendel. De vermeende betrokkenheid bij de bereidheid tot het fysiek accommoderen en ondersteunen van Hezbollah-leden echter, die juist deze kwestie tot een nationale aangelegenheid maakt, is hierbij niet inbegrepen. Dat is een ernstige omissie. En het feit dat De Nationale Assemblee niet met de meeste spoed met de regering hieromtrent heeft vergaderd, is evenzeer een ernstige omissie.
Objectiviteit en doeltreffendheid
Om de objectiviteit en doeltreffendheid van dit strafrechtelijk onderzoek te bevorderen, zullen garanties ingebouwd moeten worden, waarbij tijdelijke terugtrekking van het staatshoofd ook als optie overwogen dient te worden. Alleen een gedegen onderzoek zal de onderhavige aanklacht kunnen ontkrachten of de schuldigen kunnen opsporen en vervolgen. In beide gevallen kan een Amerikaanse invasie worden uitgesloten. Vandaar dat het geboden is de juiste politieke beslissingen te nemen, opdat ons land zo snel als mogelijk uit deze potentieelgevaarlijke situatie ontsnapt.
Dr. Roy Bhikharie, PhD

error: Kopiëren mag niet!