Training in kinderrechten: het principe the best interest of the child

Training in kinderrechtenDagelijks worden verschillende instanties en instituten geconfronteerd met kinderen in crisis of met een probleem, waarbij maatregelen getroffen dienen te worden c. q besluiten genomen dienen te worden betreffende kinderen. Suriname heeft in maart 1993 het Kinderrechtenverdrag geratificeerd en heeft hierdoor als taak om haar wetgeving zoveel als mogelijk in overeenstemming te brengen met het Kinderrechtenverdrag en te voldoen aan de voorwaarden en condities die daarin zijn verwerkt. In het kinderrechtenverdrag is het principe ‘the best interest of the child principles’ vastgelegd. Dit principe houdt in dat alle maatregelen betreffende kinderen zoveel als mogelijk in het belang van het kind dienen te worden genomen. In de praktijk blijkt, dat dit principe niet voldoende, overal en consequent tot uitdrukking komt, waardoor belangen van kinderen niet adequaat worden behartigd. Ter uitvoering van de verdragsverplichtingen heeft het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) op 30, 31 oktober, 4 en 5 november 2013 een cursus in kinderrechten: ‘het principe best interest of the child’ laten verzorgen aan de leden en ledenplaatsvervangers van het Hof van Justitie, leden van hetOpenbaar Ministerie en advocaten belast met de piketdienst ten behoeve van minderjarige kinderen. Deze cursus is verzorgd door professor Jakob Doek, die emeritus professor of Law op de Vrije Universiteit in Amsterdam is. Het is een vervolg van een cursus die reeds in het jaar 2009 en 2010 ook door professor Jakob Doek aan min of meer dezelfde doelgroepen was verzorgd. Het doel van deze cursus is om de kennis van de participanten met betrekking tot het belang van het kind te verruimen. Verder om vraagstukken uit het civiele recht en het jeugdstrafrecht welke voordoen bij de interpretatie en toepassing van wet- en regelgeving in het geval van het kind te bespreken. Daarbij is onder andere aan de orde gekomen omgangsregeling, inter-landelijke adoptie en het jeugdstrafrecht. Aan deze cursus hebben in totaal 25 leden en ledenplaatsvervangers van het Hof van Justitie, leden van het Openbaar Ministerie en advocaten belast met de piketdienst ten behoeve van minderjarigen meegedaan. Het ministerie van Justitie en Politie heeft met deze training wederom getoond zich ervan bewust te zijn dat er meer in kennisverruiming geïnvesteerd moet worden, zodat de belangen van kinderen beter behartigd kunnen worden. In het kader van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, vandaag 20 november 2013, moedigt het ministerie alle kinderen aan om op te komen voor hun rechten en geen geweld te tolereren. De cursus is mogelijk gemaakt door de financiering van United Nations Children’s Fund (Unicef) en de reguliere begroting van het ministerie van Juspol. De coördinatie van deze cursus heeft vanuit het Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid van het ministerie plaatsgevonden.

error: Kopiëren mag niet!