Doerga, Sasur, OM

Doerga 1
Doerga 2De grote vraag: “Waar zijn de stukken?!”
Sammy Doerga is verontwaardigd, zeer verontwaardigd zelfs. “Het is absurd wat hier gebeurt!!” Hij heeft het over de kwestie van Sasur en het OM. “Ik kan het me niet voorstellen dat het bij het OM is misgegaan!! Iedereen heeft het daarover, maar ik denk zelf dat zij (het OM, red.) de betreffende stukken netjes hebben doorgestuurd naar een andere afdeling van Justitie en Politie en dat het daar is blijven hangen. En dat interesseert ons. De grootste vraag is: Waar zijn die stukken?! Zijn ze op een andere afdeling? Want als dat zo is, dan heb je de poppen aan het dansen. Want dat wil zeggen dat er een afdeling daar ergens is die de hele boel saboteert!!”
‘Het vertrouwen in Justitie was pas hersteld’
Sasur is vorige week in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter. Volgens Doerga ziet het er triest uit. “Waarom zeg ik dat? Omdat de advocaten in dienst van de Staat zelf over stukken hadden moeten beschikken die zij niet hebben gekregen. De stukken zijn ingediend bij Justitie door Sasur zelf, en daarop moesten de advocaten reageren. Dat hebben ze niet kunnen doen, omdat ze die stukken helemaal niet hebben gekregen!” Hij gaat er vooralsnog niet vanuit dat er opzet in het spel is. “Dat weet ik niet. Onderzoek moet uitwijzen of het gaat om slordigheid of sabotage of weet ik veel.” “Het onderzoek moet ook uitwijzen waar de stukken zijn gebleven”, aldus Doerga. “We hebben in het verleden ook rare dingen meegemaakt, ook bij Justitie. We waren het vertrouwen kwijt en sinds enkele maanden is dat hersteld en dan gebeurt er weer zo iets?!”
‘Sasur neem rechterlijke macht in de maling’
“Kijk, je hebt een zaak gewonnen na jarenlang alleen maar rotzooi, trammelant, onrust in de samenleving. Die hele samenleving werd in een wurggreep gehouden door een instantie zonder enig draagvlak. Een instantie die aan een vergunning is gekomen zonder dat zij voldeed aan de vereisten en noem maar op.” Doerga vindt dat Sasur ook meerdere malen de rechterlijke macht in de maling heeft genomen. “Dat staat ook aangegeven in het vonnis! Sasur heeft natuurlijk het recht in hoger beroep te gaan maar nu…. Ik zeg niet dat die stukken verdwenen zijn, maar ze zijn in ieder geval niet terechtgekomen bij de persoon die de zaak moest gaan verdedigen bij het Hof.”
‘Slordigheid, nota bene van Justitie zelf!’
Doerga geeft aan dat iedereen het er eigenlijk over eens is dat dit moet stoppen. “De hele samenleving, ook de rechterlijke macht, ook de wetgevende macht, is het erover eens dat het moet ophouden. Maar nu, door een slordigheid bij Justitie, die ervoor moet waken dat wetten en regels worden nageleefd, lopen we de kans die zaak te verliezen! En dan zijn we weer terug bij af!”
‘Zulke figuren moeten niet alleen ontslagen worden…’
Volgens Jeniffer Van Dijk-Silos riekt de kwestie naar corruptie. Doerga doet daar geen uitspraak over maar gelooft wel in haar vakmanschap. “Kijk, zij is een jurist, zij weet waar ze over praat. Ik weet het niet. Nogmaals: er zal onderzoek gepleegd moeten worden. Onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van corruptie of slordigheid of sabotage of whatever! Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van opzet, moeten zulke figuren niet alleen ontslagen worden, maar ook strafrechtelijk worden vervolgd!”
‘…je weet dat het rovers zijn..’
Volgens Doerga kan nu de rechterlijke macht niks anders doen dan Sasur bij verstek veroordelen. “Want je hebt de zaak niet verdedigd. En daar zit de Staat niet fout in, ze handelen volgens recht en regels. Het is net alsof je een paar rovers op heterdaad betrapt, je weet dat het rovers zijn, ze komen bij de rechter en hun advocaat verdedigt hen door te zeggen dat ze in Nederland waren ten tijde van de roof. De aanklager beschikt niet over het onderzoeksrapport van de politie zelf, wat krijg je dan?! Dat ze worden vrijgesproken! Zo een situatie krijg je nu!”
‘Wij willen dat er een gedegen antwoord komt!’
Doerga gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het onderwerp actueel blijft. “We gaan het niet zo laten. We gaan er voor zorgen dat dit niet in de doofpot komt! En wij willen gewoon weten waarom de stukken niet terecht zijn gekomen bij de advocaat. Is er sprake van sabotage, opzet of wat dan ook? We willen dat er een onderzoek plaatsvindt en dat er een gedegen antwoord komt!”
Op verzoek van de advocaten van het ministerie van Justitie en Politie heeft rechter Ingrid Lachitjaran in kort geding de behandeling van de Sasur-rechtszaak in juni 2013 overgedragen aan rechter Anand Charan. Jennifer Van Dijk-Silos en Dwight Kraag verdedigen namens de Staat het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) in de rechtszaak die Sasur aanhangig heeft gemaakt tegen de Staat. Juspol-minister Edward Belfort trok de beschikking van Sasur op 17 mei in. De zaak die eerst in handen lag van rechter Ingrid Lachitjaran is op verzoek van de staatsadvocaten inmiddels overgedragen aan Anand Charan. Silos en Kraag willen hiermee partijdigheid uitsluiten, daar Lachitjaran in een andere zaak die tegen Sasur was aangespannen, vonnis heeft geveld in het voordeel van het auteursrechtenbureau.

error: Kopiëren mag niet!