DA91 brengt anti-corruptie campagne naar Nickerie

Op 16 november heeft een delegatie van DA91 een bezoek gebracht aan Nickerie. Het doel van dit bezoek was de Nickeriaanse bevolking deelgenoot te maken van de verhevigde campagne tegen corruptie en om de problemen waarmee de Nickerianen nu te kampen hebben aan te horen.
Anti-corruptie aktie
Tijdens een bezoek aan de markt te Nw. Nickerie werden de burgers voorzien van informatie aangaande het corruptie meldpunt. De reaktie van de bevolking was heel positief en stickers en pamfletten werden door velen gelijk opgeplakt. Uit gesprekken met de gemeenschap bleek dat ook de Nickeriaanse gemeenschap het hoog tijd vindt een einde te brengen aan corruptie en dat de bevolking blij is met de mogelijkheid daar een steentje aan bij te kunnen dragen.
Structurele oplossing padieboeren
Hetzelfde kwam naar voren tijdens de informatie vergadering in Concord hotel met de Nickeriaanse gemeenschap. Verschillende sprekers onder leiding van Bharat Jairam-afdelingsvertegenwoordiger- waaronder ook Angelic Alihusain-del Castilho, ondervoorzitter, spraken de aanwezigen toe waarbij zij aandacht besteedden aan de destructieve gevolgen van corruptie in het algemeen en in het bijzonder voor de productie en ondernemers. Volgens de aanwezigen is de corruptie de afgelopen jaren steeds ergere vormen gaan aannemen, met zeer negatieve gevolgen voor de samenleving. Er werd ook stilgestaan bij de rol en dringende behoefte aan goed leiderschap. Alihusain riep alle aanwezigen op om tezamen met alle andere Surinamers deze strijd tegen corruptie in verhevigde vorm te voeren. DA91 zal in deze strijd voorop lopen.
Winston Jessurun, voorzitter en DNA lid, ging dieper in op de kwesties die spelen in de rijstsector. Volgens Jessurun is het belangrijk dat er een structurele oplossing komt in de kwestie van de padie opkoopprijs. “ Er moeten maatregelen komen die dit jaarlijks terugkerend probleem blijvend oplossen” zei Jessurun. “Wij zullen niet accepteren dat de minister van LVV de problemen in de rijstsector afdoet met ‘de sector is geliberaliseerd’”, aldus Winston Jessurun.
De voorzitter van DA91 gaf ook aan zich ernstig zorgen te maken om de financieel-economische situatie waarin Suriname zich nu bevindt. De Staat heeft financiele verplichtingen aan leveranciers, aannemers en bedrijven van ruim 500 miljoen SRD. In de afgelopen twee maanden is er met 100 miljoen USD geïntervenieerd op de lokale markt, en wel September 60 miljoen en oktober met 40miljoen USD. In de afgelopen 10 maanden is een kwart van de monetaire reserve verbruikt.
Jessurun gaf aan dat er weinig overgebleven is van de belofte van de huidige regering om Suriname tot de graanschuur van de regio te maken, integendeel. Een van de aanwezigen merkte op dat in 2010 exponenten van de NDP hadden opgemerkt dat de rijstsector in de Intensive Care was, maar vindt hij , dat ze nu eigenhandig deze sector de doodsteek hebben toegebracht. De aanwezigen gaven aan dat zij uitkijken naar een beleid dat zich toelegt op decentralisatie en verdere ontwikkeling van de productiesector in het district. Ook wijziging van het kiesstelsel en de districtsgrenzen behoorden tot de wensen.
De bijeenkomst was goed bezocht door vertegenwoordigers van verschillende ressorten in Nickerie.

error: Kopiëren mag niet!