Kinder- en Jongerentelefoon bestaat 5 jaar

De Kinder- en Jongerentelefoon (KJT) bestaat op 20 november precies 5 jaar. Ter ere daarvan was er in TBL Cinemas een discussiemiddag, waarbij verschillende psychologen, pedagogen en studenten aanwezig waren. ‘We hebben van gedachten gewisseld over opvoeden en opvoedingsstijlen’, aldus waarnemend directeur Jacintha Jong-A-Lock-Dundas. ‘We keken ernaar wat onze kinderen nodig hebben om te overleven in onze maatschappij.’
‘Of we te vertrouwen zijn…’
De KJT stond vorig jaar gemiddeld zo een 33.000 mensen te woord. ‘We zijn een hulplijn. Opvoeden is moeilijk en iedereen probeert zich daarin te redden. Er is geen blauwprint voor wat een goede opvoeding is. Daarnaast verschillen situaties, maar ook de kinderen zelf verschillen!’ De hulplijn wordt ook regelmatig gebeld door volwassenen die adviezen willen. ‘Ze zoeken een balans tussen de nieuwe en oude opvoedingsstijl.’ Volgens Dundas is voor beide stijlen wat te zeggen, zolang het maar om een gedegen opvoeding gaat. Een klein aantal van die 33.000 telefoontjes, zo een 43, betreft ernstige gevallen. ‘Daar moesten we de politie bij inschakelen of een andere afdeling zoals Bureau Jeugdzorg of Sociale Zaken. De andere gevallen gaan vooral om het luisteren.’ Daarnaast bellen veel mensen om eerst te testen. ‘Ze willen eerst kijken of we te vertrouwen zijn, daarna bellen de mensen geheid nog een keer!’
Extra aandacht
De ongeveer 43 gevallen die extra aandacht behoefden, worden gemonitord. ‘Sommigen zijn nog steeds in behandeling, omdat die materie soms heel erg complex is. Er zijn bijvoorbeeld sociaal-maatschappelijke issues en er is zelfs mishandeling in een case. Je kunt niet gewoon zeggen ‘we geven die persoon een huis en dan is het klaar’. Sommige gevallen, daar ben je gewoon iets langer mee bezig. We houden het dan gewoon in de gaten. Andere gevallen zijn ook gewoon afgerond!’ De Kinder- en Jongerentelefoon is voor mensen van 6 tot en met 25 jaar. Die leeftijdsgrens voor een ‘jongere’ is vrij hoog. ‘We hebben gekeken naar wat er in de regio gebeurt en het gesteld op 25 jaar, maar bij het beleid van Jeugdzaken is het 30 jaar. Wij denken zelf dat je na je 25ste al in een andere fase bent.’ Volgens de waarnemend directeur was de discussiemiddag zeer vruchtbaar. ‘We hebben veel input gehad voor ons beleid van volgend jaar. Waar we zelf naar moeten kijken bij het uitvoeren van onze activiteiten is waar de ‘gaps’ zijn. Er zijn dus vast hele mooie bruggen geslagen om komend jaar en de jaren daarop te zorgen voor een mooie samenwerking!’ De kindertelefoon is gratis en anoniem te bereiken van 8.00 tot 16.00 op het nummer 123.

error: Kopiëren mag niet!