Ambassadeur Alibux biedt accreditatiebrief aan Turkse president

Ambassadeur Alibux biedt accreditatiebrief aan Turkse presidentAmbassadeur Errol Alibux, gevolmachtigd en buitengewoon ambassadeur van de Republiek Suriname in de Republiek Turkije, heeft op 13 november 2013 de accreditatiebrief van president Bouterse gepresenteerd aan Abdullah Gul, president van de Republiek Turkije. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan het verstevigen van de bilaterale relatie tussen beide landen. De relatie was sinds 1976 aangegaan en is nu onder de huidige regering Bouterse Ameerali weer opgepakt. Turkije heeft zich bereid verklaard om met respect elkanders soevereiniteit en op basis van wederzijds voordeel zich in te zetten voor de verdere ontwikkeling van de relatie tussen beide landen. Er wordt gewerkt aan het afschaffen van de visa-regeling tussen beide landen. Turkse burgers zullen dan in de gelegenheid gesteld worden om bij aankomst middels een Toeristenkaart ons land binnen te stappen.
Omgekeerd zal het verkeer van Surinamers naar Turkije vergemakkelijkt worden. Ook is het voorstel gedaan dat in 2014 een handelsmissie uit Turkije naar Suriname komt. Momenteel is er een grote onevenwichtigheid in de handelsbalans tussen beide landen. Suriname importeerde voor ruim U$ 6 miljoen uit Turkije, terwijl dit laatste land voor nog geen U$ 2 ton vanuit Suriname importeerde. De minister van Onderwijs van Turkije heeft aan ambassadeur Alibux aangegeven dat Turkije jaarlijks studiebeurzen op hoger beroeps- en universitair niveau aan jonge Surinamers ter beschikking zal stellen. Hiermee wil Turkije haar intentie aangeven om serieus bij te dragen aan kadervorming in ons land en zo een duurzame basis te leggen voor onze verdere nationale ontwikkeling.

error: Kopiëren mag niet!