Vermoedelijke inbrekers ontkennen daad

Ewald E. en Clarence P. worden elk ervan verdacht een inbraak te hebben gepleegd. Kantonrechter Robert Praag bekeek gisteren op de rechtszitting de videobeelden. Op een vraag van de rechter zei de verdachte Ewald dat hij zichzelf niet op het beeld zag, maar wel een geest. Op deze opmerking begonnen de rechter en het aanwezige publiek te lachen. Op 30 juni 2013 is er een inbraak gepleegd in een woning. Op het beeldmateriaal zijn volgens de officier van justitie drie personen te zien die de inbraak hebben gepleegd. De verdachten ontkennen het feit. Advocaat Sadhna Dulam verzocht de rechter om bijzondere aandacht te besteden aan twee zaken, met name de huidskleur en de geschatte leeftijd van de persoon op de beelden en de verdachte Ewald. Zij verzocht op basis van deze twee punten om de vrijheidsbeneming van haar cliënt te willen opheffen c.q. op te schorten.
De vervolgingsambtenaar merkte op dat er voldoende ernstige bezwaren overeind staan tegen de verdachte. Niet alleen bij de politie, maar ook bij rc had de verdachte toegegeven dat hij op het beeld is vastgelegd en dat hij de inbraak samen met de andere zou hebben gepleegd. Ook zijn er spullen afkomstig van de inbraak op hem aangetroffen.
De magistraat heeft zich nog niet uitgelaten over het verzoek tot invrijheidstelling. Hij zal zich erover beraden en naderhand een beslissing nemen. Op 27 november worden twee getuigen gehoord. De verdachten blijven in arrest.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!