Bond van Vuilophalers waarschuwt OW-minister

Naar aanleiding van de gehouden persconferentie van de Bond van Vuilophalers(BVV) en een aantal genegeerde schrijven gericht aan de minister van OW om de knelpunten van dag naar avondophaal te bespreken is het de taak van de BVV u als bevolking te informeren dat ook ons laatste schrijven gedateerd op woendag 12 november 2013 met een ultimatum van 24 uur om ons uit te nodigen voor een gesprek is genegeerd. Dat betekend dat de minister moet instaan voor de gevolgen!
De minister heeft sinds ons gehouden persconferentie dd 8 november 2013 een heleboel berichten gelanceerd in de media. Politieke spelletjes en de bevolking achter je krijgen is de taal van de minister. Wij zijn aannemers van OW en willen werk leveren. Dat de bond van OW zich distantieert van de vuilophalers is niet relevant. Er is geen verband tussen de arbeiders van OW verenigd in een bond en de aannemers. Het is echter wel demotiverend dat de arbeiders van OW wel worden gehoord en een 10% verhoging hebben gehad, voor onregelmatig werk, terwijl wij de aannemers die het werk doen gezien worden als oproerkraaiers die meer geld eisnen en geen structuur in de vuilophaal willen hebben.
Er is nooit een vooronderzoek geweest of overleg met de aannemers. Er is ook nooit een pilot of proefperiode gedraaid. Op basis van geen ervaring of voorkennis heeft de minister het besluit van dag naar avondophaal zonder overleg opgelegd. En hebben wij als aannnemers het via de media moeten vernemen. Niet te vergeten dat de minister afgestudeerd bedrijfseconoom is en dus totaal geen kennis heeft van vuilophaal en trucks in tegenstelling tot de leden van de BVV waarvan 1 aannemer 20 jaar in het vak zit, 3 aannemers 15 jaar, 1 aannemmer 10 jaar, 1 aannemer 7 jaar en 2 aannemers 3 jaar. De minister is pas komen kijken op vrijdag 21 juni 2013.
Wij zijn meegegaan met de minister op 7 oktober met de start van avondophaal op bepaalde voorwaarden en een proefperiode van 1 maand. Binnen 3 weken hebben wij de minister al aangeschreven om de knelpunten te bespreken. Wij ondersteunen de minister, maar het is een eenrichtingsverkeer, omdat ons de kans wordt ontnomen om de geconstateerde knelpunten te bespreken.
Het is jammer dat de minister van OW de boodschap van de president, letterlijk geciteerd “ Wij Surinamers moeten samen bundelen om Suriname op te bouwen” heeft gemist, net zoals hij ook onze boodschap mist voor samenwerking.

error: Kopiëren mag niet!