Communiqué Nieuw Front over verklaring minister Lackin

Het Nieuw Front Collectief spreekt hierbij met nadruk haar afkeuring uit over de recente verklaring afgelegd door minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken in verband met de verzwarende aanklacht van Dino Bouterse in de Verenigde Staten van Amerika.
In het betreffende persbericht doet de minister een verwoede poging te weerspreken dat voornoemde persoon ondersteuning had willen verlenen aan terroristische organisaties en doet hij het voorkomen alsof het de vredelievende Republiek Suriname is die door de Amerikaanse Justitiële autoriteiten voor het gerecht gesleept wordt.
Het Nieuw Front is van mening dat minister Lackin ,tegen beter weten in, moedwillig tracht met zijn verhaal de Surinaamse gemeenschap zand in de ogen te strooien. Immers, het is niet de integriteit van de democratische rechtsstaat Suriname die hier in het geding is, maar de handelingen van een Surinaams staatsburger die ervan wordt verdacht nationale-en internationale rechtsregels op gruwelijke wijze te hebben geschonden.
Het Nieuw Front is voorts van oordeel dat de minister van Buitenlandse Zaken van meer rechtschapenheid en professionalisme blijk zou hebben gegeven indien hij met gepaste terughoudendheid, een minister waardig, zich op de vlakte had gehouden, in afwachting van de uitkomst van het rechtsproces in de Verenigde Staten. En niet, nog voor de zaak door de rechter in behandeling is genomen, nu reeds hoog van de toren begint te blazen dat de van criminele daden verdachte betrokkene zich onmogelijk schuldig kan hebben gemaakt aan de tenlastelegging, kennelijk met het doel ,de Surinaamse gemeenschap zodoende een rad voor de ogen te draaien.
Reden temeer voor het Nieuw Front ook over deze verdraaide weergave van de feiten zich zorgen te maken en derhalve nogmaals bij Justitiele autoriteiten aan te dringen om met gezwinde spoed een diepgaand onderzoek naar de ware toedracht in te stellen.
Mediaraad Nieuw Front

error: Kopiëren mag niet!