‘Ex-vrouw Abel mag niet bemoeien met uitvaart’

S.R., de gewezen echtgenote van de overleden arts en NDP-topper Erwin Abel, is door de rechter ontzegd enige bemoeienis te hebben bij de uitvaart en begrafenis van Abel. De rechter in kort geding heeft gisteren uitspraak gedaan in een zaak waar S.R. poogde het lichaam van Abel op te eisen. Zij maakte daartoe een kort geding aanhangig tegen een tante van Abel (C.A.). Uit het huwelijk van S.R. en Abel zijn er geen kinderen geboren.
NDP-topper Rachied Doekhie, de boezemvriend van Abel, vindt het een heel vervelende zaak dat na het overlijden van Abel er over en weer gevochten werd om zijn lichaam. ‘Hij wilde scheiden van haar, hij was al een hele poos uit huis. Maar zij wilde niet scheiden van hem’, zegt Doekhie en onthoudt zich verder van elk commentaar. Dagblad Suriname heeft van welingelichte bronnen vernomen dat Abel bijkans een jaar geleden een aanvraag voor echtscheiding had ingediend bij de rechter. Er was al een uitspraak gedaan, maar S.R. zou meteen hoger beroep hebben getekend. Dit had als resultaat dat er geen vonnis is.
Abel heeft wel ervoor gezorgd dat zijn wil is verwoord in een testament. Hierin staat onder andere aangegeven dat de tante van Abel de persoon is die moet beslissen over zijn uitvaart. Dit vormde een probleem voor de ex-vrouw. Op grond hiervan diende zij een kort geding in tegen C.A.. De rechter in kort geding besliste dat C.A. moest besluiten over de uitvaart. ‘Laat meneer Abel nu rusten, hij heeft al genoeg geleden. Hij was een te zachtmoedig mens om dit nog mee te maken na zijn heengaan’, aldus Doekhie .
Alle uitvaartactiviteiten vinden plaats in het partijcentrum van de NDP aan de A.K. Doerga Shawstraat te Nieuw Nickerie. Zondag wordt de ‘singi neti’ gehouden. Maandag wordt Abel aan de schoot der aarde toevertrouwd op de Algemene Begraafplaats. De uitvaartdienst vangt aan vanaf 1 uur in het NDP-partijcentrum. Alvorens hij aan de schoot der aarde wordt toevertrouwd, zal er een laatste eerbetoon plaatsvinden bij zijn kliniek waar hij tevens woonde.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!