Staat stort toch schadeclaim voor Ballast Nedam

NF/VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien bracht de vermeende malversaties rond de te bouwen Carolinabrug weer aan de orde. Tijdens zijn spreekbeurt afgelopen dinsdag vroeg de volksvertegenwoordiger opheldering over een bedrag van Euro 5.000.000 welke de Staat via de Centrale Bank van Suriname (CBvS) als schadeclaim heeft betaald aan bruggenbouwer Ballast Nedam. Het Nederlands bouwbedrijf eiste de schadevergoeding, omdat de Staat zich onttrok aan het eerder met hen getekende contract. Gajadien bracht te berde dat de governor van de CBvS de betalingsopdracht kreeg. Het geld is overgemaakt op de rekening van Ballast Nedam voor de bouw van de brug, een week voor het ontslag van Financiën-minister Adelien Wijnerman. Het staatshoofd Desi Bouterse had vorige week op vragen van het parlement verklaard dat de eerder door de bruggenbouwer opgeëiste schadeclaim van Euro 3,5 miljoen niet was betaald. De NF-fractie hechtte toen al geen geloof aan de verklaring van de president. Alleen al voor de voorbereiding van contracten schijnt de Surinaamse regering tot nog toe al ruim SRD 27 miljoen te hebben besteed aan de bouw van de Carolinabrug. Bovenop dit bedrag komen straks nog de bouwkosten bijkijken.
‘Ondanks deze miljoenenuitgave blijft de regering in gebreke haar parlementaire plicht te vervullen om het volk tekst en uitleg te geven over de besteding van deze kapitalen’, zegt Gajadien. Het oppositielid betoogde in de DNA dat deze regering steeds weer anders handelt dan ze gezegd had. Zo zou de president in een eerder stadium hebben aangegeven dat er een internationale tendering zou zijn inzake de bouw van de Carolinabrug. Vorig jaar was ex-OW-minister Ramon Abrahams met het Nederlands bedrijf tot een overeenkomst gekomen, waarbij de brug gebouwd zou worden voor Euro 32 miljoen. Het contract werd stopgezet na kritieken vanuit de samenleving. Lokale aannemers voerden aan dat de aangevaren brug voor een goedkoper bedrag hersteld kon worden.
De oppositionele fractie heeft vaker aan de regering gevraagd aan wie en voor welk bedrag het project wordt gegund. Tot heden is niets meer vernomen van de regering. Gajadien vraagt zich af hoe de regering het bedrag van Euro 5 miljoen kon uitgeven, daar het niet begroot is. Op de begroting 2013 van Openbare Werken (OW) is voor de bouw van de Carolina brug SRD 1 miljoen opgenomen. Gajadien blijft erbij dat het parlement alle detailinformatie dient te krijgen over dit project. ‘Het is nog steeds zeer onduidelijk welk contract tot stand is gekomen met Ballast Nedam en wat het project ons gaat kosten. Via de media is slechts vernomen dat het een verrekenbaar contract is onder begeleiding van een consortium van ingenieursbureaus’, zegt Gajadien.

error: Kopiëren mag niet!