Juspol gaat voor kwaliteit bij gunningen

Naar aanleiding van berichten in de plaatselijke media met betrekking tot de gunning voor uitrustingsmateriaal ten behoeve van het Korps Brandweer Suriname, wenst het ministerie van Justitie en Politie met klem het volgende te verklaren. Op grond van de opgedane ervaring zijn bij de toewijzing onder meer als belangrijke criteria gehanteerd deugdelijkheid en duurzaamheid van het materiaal. Voorts is er terdege rekening gehouden met aan de tijd aangepaste uitvoeringen van persoonlijke standaard uitrusting en daarbij behorende attributen. Met nadruk moet gesteld worden dat de ondernemer die in de publiciteit is gekomen met betrekking tot het onderhavige, in het verleden soortgelijke leveringen heeft gedaan die na een korte tijd gebruik niet bleken te voldoen aan de gestelde en verwachte kwaliteitseisen. Dat is ook het geval geweest bij andere leveringen. Het Korps Brandweer Suriname heeft naar aanleiding daarvan besloten procedures te hanteren, waarbij zekerheden ingebouwd worden voor het bewaken van kwaliteit die jaren meegaat.
Juspol gaat voor alle duidelijkheid voor kwaliteit bij gunningen. In de afgelopen jaren is de levensduur van de uitrusting, zoals eerder aangegeven, niet volgens verwachting geweest. Reeds geruime tijd stelt het ministerie van Justitie en Politie, vanuit zijn verantwoordelijkheid, voorop dat bij de levering van goederen conform de gunningvoorwaarden wordt gehandeld waarbij de opdrachtgever, in dit geval het ministerie van Justitie en Politie, zich het recht behoudt de overeenkomst te beëindigen indien de te leveren goederen niet voldoen aan de gestelde eisen.
Ter verduidelijking van het voorgaande moet vermeld worden dat er in het verleden materiaal werd gebruikt dat wel 10 jaren meegaat, terwijl het de afgelopen jaren teruggevallen is naar 2 tot 3 jaren. Het ligt in de bedoeling om de standaarden van voorheen met betrekking tot de duurzaamheid wederom te halen.
Bij de laatst gehouden aanbesteding zijn twee belangrijke voorwaarden doorslaggevend geweest. Ten eerste het inleveren van monsters die de toets van strenge criteria moeten doorstaan en vervolgens dat de betaling aan de leverancier pas plaatsvindt nadat het materiaal ontvangen en goed bevonden is.
Het ministerie van Justitie en Politie heeft zich in deze kwestie kwaliteit en zekerheid voorop gesteld. In de periode maart en mei 2013 zijn er twee aanbestedingen gehouden. De eerste aanbesteding heeft betrekking op persoonlijke standaarduitrusting voor de komende elementaire opleiding in 2014. De laatste is bedoeld ter vervanging van de persoonlijke uitrusting van het uitrukpersoneel. Dit, teneinde de veiligheid, effectiviteit en efficiëntie bij de inzet van het personeel bij calamiteiten te optimaliseren.

error: Kopiëren mag niet!