John Seedorf: ‘BBS, KBS en KBS Zorg & Hoop hetzelfde kliekje’

De leden van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname hebben een algemene ledenvergadering aangevraagd aan bondsvoorzitter John Seedorf. De leden eisen een financieel verslag van de afgelopen jaren van het bestuur. ‘John Seedorf zit al acht jaar en heeft nog nooit een financieel verslag gepresenteerd’, zegt een lid die voor nu anoniem wenst te blijven. ‘Seedorf maakt het nu tot een gewoonte om te zeggen dat hij bij acclamatie is gekozen. Pregers was voorzitter en Seedorf heeft zaken overgenomen van Pregers zonder verkiezingen.’
De statuten bepalen dat er om de twee jaren bestuursverkiezingen moeten worden gehouden. Seedorf heeft nog twee weken om te reageren op de brief van de leden. Bij de BBS is er nog geen sprake van een actie. ‘Dit heeft niets te maken met de actie bij de brandweer. We trekken al jaren aan de bel. En er is nog geen actiegroep binnen de brandweer. Als Seedorf geen financieel plan kan presenteren en verantwoorden waar het geld is, zal er wel een actie komen. De leden betalen trouw hun contributie. Ook zijn er leden binnen de BBS die al enkele jaren recht hebben op een bevordering en de bond behartigt de belangen van de leden niet.’ Volgens een lid hebben ze de voorzitter al twee jaren niet gezien. Seedorf zegt altijd beschikbaar te zijn. Zijn nummer is beschikbaar bij alle leden.
John Seedorf spreekt de beschuldigingen van de BBS tegen. Hij zegt wel een financieel verslag te hebben gepresenteerd. ‘De bond had nooit geld, bij overname van de bond was de kas leeg’, zegt Seedorf. ‘De contributie van de bond brengt ongeveer SRD 400 per maand op. De leden hebben elk jaar een pakket gehad. Er zijn heel wat leden die de bond moeten betalen. De lonen bij de BBS zijn inderdaad een beetje laag, omdat de functieomschrijvingen bij Fiso niet kloppen. Maar de stukken liggen momenteel op tafel van de minister van Binnenlandse Zaken.’ Er zijn bestuursverkiezingen gehouden een half jaar geleden en Seedorf geeft toe inderdaad bij acclamatie te zijn gekozen. De leden hebben een alv aangevraagd en die mogen ze verwachten. Er is intussen al met het bestuur vergaderd.
Bij het Korps Brandweer Suriname is voorzitter John Seedorf op 14 oktober afgezet. Volgens de actiegroep zijn er 24 jaren geen bestuursverkiezingen gehouden en is het financieel beleid van het bestuur ‘wazig’. De actiegroep riep interventie van de Bemiddelingsraad in, maar Seedorf zou medewerking weigeren. De Bemiddelingsraad treedt alleen op als beide partijen bereid zijn tot een oplossing. Seedorf heeft bij twee oproepen geweigerd te verschijnen bij de raad. De bemiddelingsraad zal de verkiezing niet organiseren. Er wordt gekeken naar een andere mogelijkheid.
Seedorf zegt dat het bij de BBS en KBS en KBS Zorg & Hoop ‘hetzelfde kliekje is’. ‘Ze hebben nu bij de BBS een paar onruststokers gevonden en die proberen hun ding te doen.’ Seedorf is van mening dat er geen interim-bestuur bestaat, omdat het nergens voorkomt in de statuten. ‘Het is dan onmogelijk dat het interim bestuur verkiezingen organiseert. De Bemiddelingsraad is niet een organisatie voor ambtenarenbonden. De actiegroep bij de brandweer moet de boeken induiken als ze niet eens weten waarvoor de Bemiddelingsraad is bestemd.’ Volgens Seedorf is de Bemiddelingsraad allen voor parastatale bedrijven en particuliere instellingen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: