Politie Leiding heeft nu ook unit Huiselijk Geweld

De politie van Leiding 9a heeft in samenspraak met de politie van gewest Wanica, afdeling Huiselijk Geweld/De Nieuwe Grond, gepland om elke woensdag spreekuur te houden met de desbetreffende slachtoffers. Ressortcommandant Elizabeth Chappert heeft dit initiatief genomen samen met haar medewerkers. Het spreekuur is des woensdags van 09.00 uur tot 13.00 uur. Dit voorstel is door de inspecteur aan de leiding van het korps gedaan. Ook de medewerkers zijn het unaniem eens met dit beleid. Het is stukken gemakkelijker voor de slachtoffers om in hun eigen buurt gehoord te worden, omdat er vrijwel veel gevallen de laatste tijd voordoen. Volgens de ressortcommandant worden twee deskundigen, in deze twee medewerkers van De Nieuwe Grond, ingezet om de slachtoffers te begeleiden. Zij hebben een bepaalde opleiding gevolgd. Verder deelt Chappert mee dat afhankelijk van de behoefte er uitbreiding kan plaatsvinden.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!