Stop de ruzie en werk aan emancipatie van Zwarte Piet

Wij winden ons op over Sinterklaas en vooral over Zwarte Piet. De beste manier om discriminatie, racisme en vooroordelen te bestrijden, is te onderkennen dat ze bestaan en niet door ze te verbieden. Laten wij bij de viering van deze gelegenheid vanaf nu gaan denken in termen van kansen en niet in termen van afweren of bedreigingen. Laten wij irrationele blokkades omzetten in rationele gedachten. Bijvoorbeeld wij zijn mooi, omdat wij zwart zijn en niet omdat wij niet blank zijn. Laten wij de kwestie van Zwarte Piet aangrijpen als een kans om te gaan werken aan het zelfbeeld, zelfvertrouwen, de zelfontwikkeling en het geloof in eigen kunnen. Het kan want wij hebben die potentie.
Laten wij deze gelegenheid aangrijpen om gezamenlijk een nieuwe betekenis te ontwikkelen voor het personage of stereotiep beeld van Zwarte Piet, met de bedoeling om hem op een bepaald moment wereldwijd geliefd en populairder te maken dan de Sint. Maak in het vervolg van Zwarte Piet een vredelievende man of vrouw die liefde uitstraalt naar alle burgers op deze wereld en die verbroedering predikt.
Laten wij beter onze energie stoppen om inhoudelijk waarde toe te voegen aan Zwarte Piet. Als wij de dominantie van Sinterklaas op juridisch, politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak wensen te verkleinen, zullen wij Zwarte Piet moeten laten emanciperen en niet door hem te verbieden of verbannen, want hij wordt met ons geassocieerd en dat zal zo blijven, ongeacht wat de uitkomst van de hoogoplopende ruzie met de witte mens hierover zal zijn.
Zusters en broeders, bent u bereid deze uitdaging aan te nemen? Ik ben ervan overtuigd dat op langere termijn deze aanpak vruchten zal afwerpen.
Imro L. Smith

error: Kopiëren mag niet!