Actoren rijstsector bereiken overeenstemming over overlegstructuur

Actoren rijstsector bereiken overeenstemming over overlegstructuurAls uitvloeisel van een ontmoeting die de minister van LVV, Hendrik Setrowidjojo, met VRE, SPBA en VPP op donderdag 12 september heeft gehad, is op zaterdag 2 november 2013 een workshop georganiseerd met als doel te komen tot een overlegstructuur voor de rijstsector waarin alle belanghebbende organisaties participeren.
Op deze workshop welke is gehouden in het gebouw van het Adron in Nickerie, zijn verschillende inleiders ingegaan op diverse modellen van een overlegstructuur. Zo is er een model dat in ons buurland Guyana wordt gehanteerd, het GRDB model.
Aan deze workshop hebben diverse actoren geparticipeerd waaronder de SPBA, de VPP en anderen instanties zoals banken en pesticidenimporteurs. Tijdens deze workshop is gebleken dat vooral boerenorganisaties voorstanders zijn van een productschap en dat gelijk door consultants zal moeten worden gewerkt aan een aangepast document waarin ook een conceptwet tot instelling van een productschap Rijst wordt voorbereid.
Gezien de noodzaak om op korte termijn te geraken tot een gestructureerd overleg binnen de rijstsector om zodoende te komen met oplossingen voor verschillende knelpunten, is voorgesteld als voorloper op het productschap een stichting op te richten waarin alle belangengroepen vertegenwoordigd zijn. Deze stichting zal zich richten op het behartigen van de belangen van de sector en moet uiterlijk binnen 3 jaren komen tot een productschap Rijst. De oprichters van deze stichting zullen zijn de SPBA,VPP, VRE en de Staat vertegenwoordigd door het ministerie van LVV. Het bestuur van de stichting die maximaal uit 9 leden mag bestaan, zal zelf bepalen met welke andere actoren het bestuur wordt aangevuld.
De rijstsector kan er volgens minister Setrowidjojo alleen beter van worden als alle hoofden één kant op gericht zijn. Dit besluit noemt hij daarom een historische die met totale inzet van alle deelnemers zeker zal leiden tot betere tijden voor de rijstsector.

error: Kopiëren mag niet!