‘SGS geen oorzaak ontslag Wijnerman’

Het ontslag van Financiënminister Adelien Wijnerman is de aanleiding van kritiek, die vanuit de oppositie gelanceerd wordt op met name de president. Dat was al het geval op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen toen president Desi Bouterse persoonlijk in het parlement aanwezig. De oppositie neemt geen genoegen met de redenen zoals opgegeven in een persbericht van het kabinet en eist nader uitleg mede naar aanleiding van de daadwerkelijke reden. Intussen wordt beweerd dat het SGS-debacle de inleiding was tot het voortijdig vertrek van Wijnerman. Deze reden zou naar verluidt door de president aan de overige regeringsleden zijn gegeven, in contrast tot wat aan de burgerij via het persbericht is verklaard. Een ingewijde bron weet de krant echter te vertellen dat er andere redenen schuil gaan achter het roemloze vertrek van Wijnerman. Daarbij grijpt de bron terug ook naar het recente verleden.
Het verwijt wordt Wijnerman gemaakt dat ze eigendunkelijk en zonder medeweten van het RvM en de president en zonder inachtneming van de comptabele regels een deal zou hebben gesloten met het bedrijf SGS dat in de herkomstlanden van goederen belast was met de preshipment-inspectie. Deze door het bedrijfsleven gehekelde inspectie was bedoeld om ontduiking van invoerrechten te voorkomen. Een welingelichte bron acht het ‘onwaarschijnlijk dat Wijnerman eigendunkelijk een overeenkomst met SGS heeft afgesloten zonder dat haar meerderen hiervan op de hoogte waren’. ‘Er is wekelijks overleg met de adviseurs van de president. Zo een overeenkomst gaat met financiële verplichtingen gepaard. De betalingen zijn ambtelijk niet voor te bereiden zonder een RvM-missive. Bovendien moet niet uit het oog worden verloren dat SGS al begonnen was met de werkzaamheden. Logischerwijs moet er ergens een geldige overeenkomst zijn getekend, anders zou het bedrijf (SGS, red.) nooit aanvangen met de werkzaamheden zonder een garantie dat de betalingen veilig zijn’, aldus de bron. Deze betalingen moeten gestaafd worden met geldige stukken die men wel weet te beoordelen vanwege de businesservaring, vooral bij het zaken doen met overheden.
De bron concludeert dat mogelijk de minister in de SGS-zaak in eerste de ondersteuning kreeg van de politieke top van het land. ‘Na het mislukken van de SGS-strategie en opstand en verzet vanuit het bedrijfsleven kan het zijn dat Wijnerman die steun op de duur verloor en eigenlijk in de steek werd gelaten. In de politiek wil men immers successen delen en geen falen. Wat ook kan hebben bijgedragen, zijn de gevoelens van onbehagen die ontstonden toen Wijnerman enkele maanden voor de effectuering van de SGS-deal, enkele top douanefunctionarissen thuis zou hebben gezet. Toen zou niemand uit de politieke top een bezwaar hebben geuit tegen de ontheffing van de douanefunctionarissen.’
‘Het vervangen en ontslaan van Wijnerman op zo een ongepaste en vernederende wijze moet vanuit een andere invalshoek worden bekeken. De oorzaken liggen elders’, meent de bron. ‘Het is nooit eerder voorgekomen dat een president – en ook deze – zo expliciet aangeeft waarom een minister bedankt wordt. Het gaat er zo ruw aan toe als men ‘de baas’ (de president, red.) niet tevreden heeft gesteld. Het is mogelijk dat Wijnerman geen handelingen heeft willen verrichten die haar een strafbaar feit zouden opleveren. De verhalen over de SGS-deal als ontslaggrond zijn daarom drogredenen’, meent de ingewijde. In dit verband brengt de bron in herinnering dat tijdens deze regering een Nederlandse groep zou zijn ingesteld die de BTW-belasting zou voorbereiden. ‘Toen er met betrekking tot de instelling en BTW geroezemoes ontstond, is deze zaak afgeblazen.’
‘Voorts is ook belangrijk om in ogenschouw te nemen dat tijdens de periode van president Wijdenbosch (1996-2000) in het laatste jaar naar de verkiezingen toe, Errol Alibux als minister van Financiën werd aangesteld. Het resultaat is bekend: er werd een financiële ravage aangericht. Chan Gobardan die daarvoor minister was en vervangen moest worden, wilde zich niet voor dit karretje laten spannen. Hij wilde de verantwoordelijkheid voor een financieel debacle niet dragen’, herinnert de bron. ‘President Desi Bouterse gaat nu naar de verkiezingen toe en de vraag is of de voorspelling dat de staatskas en de samenleving hetzelfde weer te wachten staat, weer uitkomt. De tekenen duiden er wel op’, aldus de bron.

error: Kopiëren mag niet!