Arthur Tjin A Tsoi: ‘Corruptelingen in regering Bouterse blijven ongestraft’

‘Het is heel jammer dat de president helemaal niks doet aan corruptiebestrijding, terwijl hij volgens mij over genoeg harde feiten beschikt.’ Woorden van NPS-parlementariër Arthur Tjin A Tsoi die tot de minder fraaie conclusie komt dat corruptelingen in en tijdens het kabinet Bouterse/Ameerali ongestraft blijven. Corruptieve zaken worden volgens Tjin A Tsoi heel gemakkelijk afgedaan en niet onderzocht zoals beloofd. ‘Acties ondernemen na een ingesteld onderzoek blijven gewoon uit. Het resultaat is dat velen met een politieke functie bij deze regering denken dat ze hun corruptieve praktijken ongestraft kunnen voortzetten.’ De parlementariër heeft in DNA verschillende kwesties aan de orde gebracht. De meest opvallende zaak is de 95.000 hectaren bos in concessie die ex-onderminister van RO, Mahinder Gopie (NDP), ‘cadeau’ heeft gehad van de Staat. De concessies zijn uitgegeven aan twee ondernemingen, waarvan Gopi de eigenaar is. Die onthulling gedaan op 21 december 2012 kostte Gopie het onderministerschap. De zaak zou tot de bodem worden onderzocht door president Bouterse. Het is echter bij deze belofte gebleven. Gopi werd eervol ontslagen. In januari 2013 bracht Tjin A Tsoi de ‘occupatie’ van grond toebehorend aan NV Staatsolie door de NV EBS naar voren. De enorme verkwisting van staatsgelden door de huidige regering is een zaak die Tjin A Tsoi op dit moment enorm hindert. ‘Er is sprake van financiële chaos en instabiele ontwikkelingen met betrekking tot het tot nu toe gepresenteerde en gevoerde beleid.’ Het assembleelid plaatst kritische kanttekeningen bij bedragen die op de begroting zijn opgebracht met betrekking tot het uit te voeren beleid in relatie met de afgelopen drie jaar. Bij de volgende ronde van de algemene politieke beschouwingen in het parlement zal het assembleelid van zich laten horen voor wat de slechte financiële staatshuishouding betreft.

error: Kopiëren mag niet!