DOE-voorzitter wil ‘right man on the right place’

DOECarl Breeveld, DOE- parlementariër, wil dat de regering steeds de ‘right man on the right place’ zet binnen het overheidsapparaat. ‘U heeft het gehad over de personele invulling bij de overheid om zo verbetering te brengen in de uitvoering van het beleid. Aan functionarissen van wie na evaluatie gebleken is dat die elders beter ingezet kunnen worden, is met respect gevraagd zich anders ter beschikking te stellen van land en volk’, zei Breeveld tijdens de algemene politieke beschouwingen in DNA.
‘Helaas zijn er nog te veel ambtenaren werkeloos thuis of gewoon op een overheidskantoor, terwijl zij geen zinvolle arbeid te verrichten hebben. Het accent moet liggen op zinvolle arbeid. Suriname heeft een kleinere overheid nodig’, vindt de DOE-voorzitter. ‘Wanneer ik over saneren spreek, klinkt het hard, maar het gaat simpelweg om gezond maken van het apparaat. Het is nu te log en er is sprake van verspilling van middelen en menskracht. Sommigen gebruiken liever het begrip rationaliseren. Er zijn enkele opties waaronder het stimuleren van particulier ondernemerschap met mogelijkheid om via een wachtgeldregeling ambtenaren in de gelegenheid te stellen te schakelen. Daarnaast zien wij het plaatsen van overtollige ambtenaren in het welzijnswerk/ngo’s als een optie.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!