Ad hoc beslissingen in de gezondheidszorg

Het wetenschappelijk bureau Japin van de Nationale Partij Suriname heeft kennis genomen van de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het één en ander is uitgemond in een patstelling tussen de huisartsen enerzijds en de leiding van Regionale Gezondheidsdienst (RGD) anderzijds. De dienstverlening aan patienten loopt gevaar en deze situatie is uiterst zorgwekkend.
Op het ogenblik ontwikkelt zich een gigantisch probleem tussen de dienstverleners en het staatsziekenfonds ( SZF ). Bij de voorbereiding en uitvoering van de Basis Ziektekostenverzekering zijn de gevolgen voor het SZF niet in volle omvang overzien. Overeenkomsten met derden zijn hierbij aangegaan die de financiële draagkracht van het SZF te boven gaan. Dit heeft een wurgend effect op de bedrijfsvoering en uitvoeringscapaciteit van het SZF, een instituut welke tot nog toe zekerheid bood in moeilijke tijden.
Fundamentele problemen vereisen structurele aanpak
De Nationale Partij Suriname ondersteunt het principe dat basisgezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk moet zijn voor elke Surinamer op het gehele grondgebied van Suriname. De problemen in de gezondheidszorg zijn van fundamentele aard en kunnen niet opgelost worden middels ad hoc beleid en symptoombestrijding.
De dominante probleemgebieden moeten weloverwogen en kordaat aangepakt worden. Langer talmen en brandjes blussen leiden niet tot duurzame oplossingen. De problemen zullen alleen maar toenemen en de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg dreigen af te nemen.
Het SZF voorziet in de ziektekostenverzekering van de ambtenaren en enkele parastatale instellingen met een redelijk uitgebreid pakket van voorzieningen. De huidige regering heeft ervoor gekozen om, in het algemeen streven naar universele dekking van ziektekosten, te beginnen met de groep van 0-16 jaar en 60-plus. Deze categorieën slokken een aanzienlijk deel op van het budget in de gezondheidszorg.
Kern van het probleem
De uitvoering van de zorgverzekering is toegekend aan Self Reliance die de uitvoering implementeert via de Basis Ziektekostenverzekering Self Reliance (BZSR).
1. Het pakket van diensten is smaller dan van SZF en heeft gelimiteerde en maximale vergoedingen die in vele gevallen niet toereikend zijn voor een adequate behandeling van de patiënten.
2. Het aangeboden pakket van de BZSR is dus ontoereikend om in de behoefte te voorzien en betrekkelijk minder dan hetgeen SZF te bieden heeft. Indien de BZSR een betere dekking moet geven, zal ook de premie aan Self Reliance onvoldoende blijken te zijn.
Self Reliance onderhandelt met de dienstverleners over marktconforme tarieven. Wij moeten ons realiseren dat in het geval van een universele dekking, waarin dus ook de on- en minvermogenden worden opgenomen, de voorziening onbetaalbaar zal blijken te zijn indien de huidige particuliere tarieven worden gehanteerd.
Verstandige beslissingen
De regering doet er goed aan leiderschap te tonen maar dient vooral verstandige weloverwogen beslissingen te nemen. De regering moet zich niet blind staren op de naderende verkiezing, maar vooral oog hebben voor duurzaamheid en kwaliteit van de zorg. Goede voorbereiding is een must en het inzetten van wetenschappelijke instituten (waaronder Adek) is aan te bevelen. Het wetenschappelijk bureau van de NPS acht basisgezondheidszorg topprioriteit en deze zorg moet vanuit een nationaal perspectief bekeken worden. Voorkomen moet worden dat door amateuristisch, populistisch beleid en povere uitvoering, het Surinaamse volk in een avontuur wordt gestort.
Het Johan Adolf Pengel Instituut (Japin)

error: Kopiëren mag niet!