Suriname klimt, maar ver achter Caribische broeders

Ondanks de verbetering met 3 plaatsen is de vooruitgang van Suriname niet noemenswaardig genoeg voor de World Bank en haar International Finance Corporation in haar ‘ease to doing business index’. Suriname wordt eerder als een slecht voorbeeld genoemd. De World Bank Group merkt op dat in het Caribisch gebied er 3 landen zijn die stappen hebben ondernomen om het businessklimaat te veranderen in het afgelopen jaar: Jamaica, Bahamas en Trinidad. Deze landen staan veel hoger gerangschikt dan Suriname. Suriname wordt overigens in het rapport niet gecategoriseerd als een Caribisch land. Waar Suriname 2 hervormingen laat registreren, zijn dat er 6 bij Jamaica, Trinidad en Bahamas.
De grote drie
Het rapport ‘Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises’ komt tot de bevinding dat het Jamaica is dat het Caribisch gebied leidt door nieuwe wetgeving voor privé kredietbureaus aan te nemen, waardoor de belastindruk voor ondernemers is afgenomen en waardoor procedures voor het oprichten van bedrijven werden gestroomlijnd. In Bahamas werd de financiële last bij het proces om eigendom over te dragen, verlicht. Eveneens werden faillissementsprocedures verbeterd. Trinidad kreeg speciale aandacht in het rapport voor zijn succesvolle pogingen om aansluiting te vinden op het elektriciteitsnet. Eveneens werden op het eiland de procedures vereenvoudigd om een zaak te registreren. De director Global Indicators and Analysis van de World Bank Group vindt ondanks de vorderingen dat vooral de regelgeving in de regio verbeterd kan worden om de private sector tegemoet te komen. De top van de nieuwe ‘ease of doing business’ index omvat in volgorde Hong Kong, China, Nieuw Zeeland, USA, Denemarken, Maleisië, Korea, Georgië, Noorwegen en Engeland.
Suriname genoemd als slechtste voorbeeld
In de overview wordt Suriname al in de 4de zin met naam gepresenteerd als een land waar maar liefst 208 dagen nodig zijn om een business te starten. Suriname is het ergste voorbeeld wat dit betreft, gevolgd door Venezuela met 144 dagen. Het wereldgemiddelde is 7 procedures en 25 dagen. Suriname staat op de abominabele 161ste plaats. Alleen het door rampen geteisterde Haïti staat lager dan Suriname op de 177ste plaats. In nagenoeg alle landen zijn verbeteringen geregistreerd. Die waren er 2 in Suriname. Het eerstvolgende Caribische land boven Suriname is de Dominicaanse Republiek op 117, ruim 44 plaatsen boven ons op een lijst van 189 landen. Guyana volgt op 115, Belize op 106, Sint Kitts op 101, Jamaica op 94, Barbados op 91, Bahamas op 84, St. Vincent op 82, Dominica op 77, Antigua op 71, Trinidad op 66 en Sint Lucia op 64. Nederland staat niet in de top 10 maar op plaats 28.
Vorderingen Suriname
Het rapport noemt Suriname als voorbeeld van een land dat relatief een laag bedrag vereist van nieuwe bedrijven om als waarborg te storten (0.4% van het inkomen per capita). Dat is minder belastend voor het ondernemerschap. Suriname behoort voorts tot de landen die het simpeler hebben gemaakt voor bedrijven en met name wat betreft het registreren van bedrijven. Opvallend genoeg wordt vermeld als ‘high light’ dat Suriname een nieuw Burgerlijk Wetboek heeft aangenomen dat de verklaring van geen bezwaar door de president heeft ingekort van 500 tot 14 dagen. Voorts wordt in het rapport opgemerkt dat Suriname tot de economieën behoort die het registreren van eigendom eenvoudiger heeft gemaakt, met name door verhoogde administratieve efficiency (grondregistratie). Wat bouwvergunningen betreft, zitten we op 49 en het verkrijgen van elektriciteit op 40. Relatief beter is ook het betalen van belasting.
Suriname in ‘bottom 10’
Wat het opstarten van een business betreft, zitten we lager op de ranking en wel 181 in de bottom 10. Er zijn nog steeds 13 procedures en 208 dagen vereist om een zaak op te starten in Suriname. Wat het registreren van eigendommen betreft, zitten we op een lage 173 en ook het verkrijgen van leningen: 170. We zijn bijna laatste wat betreft het beschermen van investeerders (186). Wat de grensoverschrijdende handel (import en export) betreft, bengelen wij op de 105de plaats. De kracht van contracten is ook relatief zwak in Suriname, omdat wij op nummer 184 zitten. In het oplossen en afwikkelen van een faillissement scoren we relatief ook slecht met een 160ste plaats.

error: Kopiëren mag niet!