Ontevreden VHP’er: ‘Santokhi werkt alleen met zijn eigen kabinet’

‘Santokhi werkt alleen met zijn eigen kabinet. Hij slaat formele organen en instituten die hij zelf in het leven heeft geroepen, faliekant over’, zegt een politieke bron aan Dagblad Suriname. Volgens hem is het beslist geen nieuwigheid dat personen binnen de VHP sterk gekant zijn tegen het beleid dat Santokhi voert. Zo zou hij telkens aankaarten dat er sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid en dat hij geen beleid voert op basis van dictatorschap. Hier merken vooral de oude stonfotoe VHP’ers echter totaal niets van. Er wordt juist beweerd dat Santokhi alleen met zijn eigen kabinet werkt. Die bestaat helemaal niet uit VHP’ers. Het zijn slechts een handjevol VHP’ers die sinds heel kort deel uitmaken van de partij.
‘Het is zo dat de mensen van het kabinet van de voorzitter pretenderen boven ons te staan’, zegt de bron fel. Een soortgelijke kwestie is onlangs in Nickerie uitgemond in een felle uitbarsting. Een van de personen van het kabinet van Santokhi trachtte wederom de les voor te lezen aan een VHP’er, die de partij jaren heeft gediend. Het betreft namelijk de oud-directeur van de Landbouwbank in Nickerie. Die heeft dit gedrag beslist niet gepikt en heeft hem flink van langs gegeven. De bron vermeldt erbij dat hij benieuwd is welke wending deze verwikkeling binnen de partij zal aannemen. Tot nog toe betreft het slechts een spanning binnenshuis. ‘Er zijn nog geen personen en of groepen die openlijk naar buiten zijn getreden.’
De VHP is thans in een fase waar er kernbestuursverkiezingen worden gehouden. Ook hier worden er vraagtekens geplaatst. Beweerd wordt dat de partijvoorzitter zijn ‘eigen mensen’ zou voorschuiven. De partijvoorzitter zou trachten om een coup te plegen qua ledental van de oude stonfoetoe VHP’ers, die over een eigen achterban beschikken. Hier werd ter herinnering gebracht dat gedurende de hoofdbestuursverkiezingen van de VHP in juli 2011 slechts 60 % van de kernen hun stem had uitgebracht. Gesteld wordt dat indien de totale VHP-achterban achter Santokhi als VHP-voorzitter zou staan, zij massaal zouden komen. Maar de realiteit wijst uit dat 40% van de kernen is weggebleven.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: