DNA participeert in regionale ICT-workshop

De delegatie bestaande uit DNA-lid Henk Ramnandanlal, hoofd DNA- voorlichting Valeenee Wasimin en hoofd DNA-ICT Cheryl Pinas keert op zaterdag 26 oktober terug
De delegatie bestaande uit DNA-lid Henk Ramnandanlal, hoofd DNA- voorlichting Valeenee Wasimin en hoofd DNA-ICT Cheryl Pinas keert op zaterdag 26 oktober terug
In Montevideo, Uruguay wordt van 23 tot 25 oktober een workshop gehouden waar het gebruik van Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT) in het parlementair werk worden besproken. De organisatie bestaat uit UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), de IPU (Interparlementaire Unie) en het parlement van Uruguay via de Global Centre for ICT in Parliament.
De bedoeling van deze workshop is om de parlementen van landen uit Latijns- Amerika de gelegenheid te bieden om te discussiëren over dit onderwerp. Het is gebleken uit de rapporten van World e-parliament dat parlementen vaak nog niet eens een strategisch plan hebben om ICT in te voeren of dat het nog niet hoog staat op de agenda om aangepakt te worden. Ook is het nogal somber gesteld met het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het invoeren van ICT. De afhankelijke posities van bepaalde parlementen van de uitvoerende macht die het geld vrij moeten maken, maakt het moeilijk voor de parlementen om bewegingsruimte te krijgen. Een strategisch plan met een duidelijke missie en visie kan maken dat een parlement zich committeert aan concreet geformuleerde doelstellingen voor de invoering van ICT.
Het belang van het gebruik van nieuwe technologieën om het parlementair werk te verbeteren, zal de komende tijd een relevante discussie worden. Informatiedistributie en efficiënter werken door ICT zullen uiteindelijk tijd en geld besparen. Parlementen kunnen dan transparanter worden voor de samenleving aan wie er verantwoording schuldig is. Een betere communicatie met de samenleving maakt dat de kwaliteit van de wetten die gemaakt worden, verbeterd worden in parlementen. Met betrekking hierop worden onder andere ook discussies gevoerd over de aanwezigheid van parlementen in de sociale media zoals facebook, youtube en twitter. Sociale media kan een actieve burgerparticipatie mogelijk maken. De directe betrokkenheid van burgers bij het bediscussiëren van wetten of het controleren van het beleid van de regering blijkt in de verschillende parlementen wel te werken. Hoewel het effectief blijkt, is er heel wat werk dat eraan vooraf gaat zoals standaarden vaststellen voor de communicatie naar de samenleving en hoe en waar inspraak gegeven wordt in het parlementair werk.
De Nationale Assemblee (DNA) van Suriname heeft in februari 2011 het ICT- strategisch plan opgesteld en geaccepteerd met behulp van de UNDESA. In dit document zijn er doelen vastgesteld waar DNA geleidelijk aan vorm en inhoud geeft. De laatst gelanceerde website op www.dna.sr, die voldoet aan de IPU Guidelines for Parliamentary websites was er één van. Vervolgens werkt het instituut eraan om zoveel mogelijk transparanter en efficiënter te werk te gaan met behulp van nieuwe technologieën zoals live streaming over internet van openbare vergaderingen en het beschikbaar stellen van alle concept- en goedgekeurde wetten via de DNA-website. Behalve dat er gewerkt wordt aan het verhogen van de communicatie naar de samenleving, wordt er ook gewerkt aan de interne communicatie, efficiëntere afhandeling van documenten en de informatiedistributie. Uit deelname aan deze workshop is gebleken dat Suriname goed op weg is om te digitaliseren, terwijl andere landen verder zijn hiermee. Het is daarom belangrijk dat de deelnemende landen de regionale banden versterken om te leren van elkaars ervaringen en elkaar te versterken in het invoeren van ICT binnen hun volksvertegenwoordigende instituten. Door te participeren aan deze conferenties door DNA hoeft niet opnieuw het wiel uitgevonden te worden en wordt de invoering van ICT binnen DNA versneld.

error: Kopiëren mag niet!