Franko-Surinaamse samenwerking een feit

FrontfotoGisteren is op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst getekend tussen het Franse bedrijf Cogumer en het Surinaamse Sail NV. Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken noemde de samenwerking tussen Suriname en Frans-Guyana “een historische gebeurtenis die paste in het huidige beleid van de regering”. Het ondertekenen van de overeenkomst is volgens hem ook een manier voor Suriname om toegang te verkrijgen tot de Europese markt. De Marowijnerivier functioneert niet langer als grens, volgens Lackin, maar moet worden gezien als een mogelijkheid tot het creëren van werkgelegenheid, economische ontwikkeling en samenwerking. Hij gaf verder aan dat de Surinaamse regering volledig achter de samenwerking stond en ernaar streefde meer bedrijven binnen de private sector van beide, maar ook andere, landen te willen laten samenwerken.
Ook LVV-onderdirecteur Lieveld noemde het economische belang van de overeenkomst. Suriname staat volgens hem op de nummer 1-lijst van exporteurs van vis naar Europa en hoopt die positie alleen maar te versterken door het opzoeken van nieuwe afzetgebieden middels overeenkomsten zoals deze. ‘Zeker gezien de ontwikkeling van de nieuwe trend, waarbij de wereldbevolking zich meer lijkt te wenden tot vis en garnalen voor de inname van de benodigde proteïnen in plaats van rood vlees. Daarbij is van immens belang dat er tijd en energie moeten worden gestoken in het bewaken van de ‘resources’, om de continuïteit te kunnen waarborgen aangezien de overeenkomst ook moet zorgen voor voedselzekerheid voor zowel Europa als de lokale bevolking van beide landen. Dit kon door middel van het verzamelen van data, maar ook door de pas ingestelde kustwacht die de Surinaamse wateren en daarmee de ‘voorraad’ zal moeten bewaken.’
Directeur Sharman van Sail NV sprak zijn vertrouwen uit in het succesvolle verloop van de samenwerking. Hij sprak de wens uit dat er in de toekomst weer overeenkomsten konden worden opgesteld met betrekking tot de garnalenverwerking, de tak van visserij waar het bedrijf al meer dan 50 jaar succesvol mee is. De overeenkomst is nu gericht op de visverwerking en daarvoor moesten er enkele interne aanpassingen worden gedaan zoals de aanschaf van nieuwe machines. ‘Het proces voorafgaand aan het ondertekenen van het samenwerkingsverband ging niet zonder slag of stoot’, volgens Sharman. Er gingen enkele jaren van onderhandelingen aan vooraf waarbij vooral gesproken werd over de administratieve verwerking met betrekking tot de verschillende wateren waarin er geopereerd zal worden.
De Franse delegatie benadrukte dat de samenwerking ook voor Frankrijk van belang was en de volledige zegen had van Francois Hollande, president van de Franse Republiek. Voor Cogumer was de overeenkomst een manier zodat de Fransen meer grip krijgen binnen de Caribische markt. Sail heeft mogelijkheden verder binnen te dringen in de Europese markt. Zij stipten aan dat het uitwisselen van kennis beide bedrijven en landen zou begunstigen. Zij hoopten op een lange en vruchtbare economische samenwerking tussen beide landen.

error: Kopiëren mag niet!