ATM verleent geen ontslagvergunning aan Snak

De Ontslagcommissie van het ministerie van ATM heeft na beide partijen te hebben gehoord, de vergunningaanvraag van Snak NV geweigerd. De commissie achtte geen gegronde bedrijfseconomische of organisatorische factoren en redenen aanwezig om de ontslagtoestemming aan het loterijbedrijf te verlenen. De commissie was onder meer van oordeel dat er geen uitsluitsel gegeven was omtrent de financiële positie van het bedrijf.
Op vrijdag 6 september was aan de werknemers medegedeeld dat het bedrijf zijn deuren zou sluiten vanwege technische redenen. Snak heeft de medewerkers toen medegedeeld dat ze hun dienstbetrekking direct konden beëindigen of mochten afronden of dat ze elders geaccommodeerd konden worden. De medewerkers waren niet tevreden met deze drie opties.
Wim Rellum, een medewerker van Snak, voelt zich ‘ontzettend opgelucht’. Hij was ervan overtuigd dat het recht zou zegevieren. De medewerkers hebben nog geen loon voor de maand september ontvangen en wachten nog steeds op hun vakantiegeld dat eind juli uitbetaald moest worden. ‘We zijn nog niet in een hoerastemming, maar dat de Ontslagcommissie geen vergunning voor ontslag heeft verleend, stemt ons goed’, zegt vakbondsman Murwien Leeflang die de groep werknemers bijstaat. Volgens Leeflang zijn de mensen nog in dienst, want het ministerie heeft geen ontslagvergunning verleend. Snak had in een schrijven van 20 september aan de medewerkers medegedeeld dat hun aanwezigheid niet meer nodig was op de werkplek. De werknemers bleven zich echter aanmelden. Rellum en Leeflang verlangen nu dat de werkgever door middel van overleg tot een besluit komt, dat beide partijen ten goede komt. Het gaat in deze om 7 werknemers.

error: Kopiëren mag niet!