Rotary Club Paramaribo Central komt met scholarship programma

Rotary Scholarship 1
Rotary Scholarship 2In haar streven om ondermeer jonge mensen te ondersteunen bij hun vorming en ontwikkeling heeft de Rotary Club Paramaribo Central een scholarship programma opgezet. RC Paramaribo Central realiseert dit project middels het ontplooien van activiteiten binnen de avenues Youth en Vocational Service. Studieprestaties worden gestimuleerd door het uitreiken van Student Excellence Awards aan bestgeslaagden van vos-scholen en ook door het geven van voorlichting aan studenten bij het maken van een beroepskeuze. Sinds 2002 is er een studiefonds in het leven geroepen ten behoeve van het scholarship programma. RC Paramaribo Central beoogt met dit scholarship programma jonge Surinamers die het intellectueel vermogen bezitten, maar niet over de materiële middelen beschikken, te assisteren om een universitaire studie of een gelijkwaardig hogere beroepsopleiding in Suriname te voltooien. Om te voorkomen dat het hoogwaardig talent verloren gaat, heeft de Rotary club in 2002 onder leiding van de toenmalige president van RC Paramaribo Central, Rob Partiman, dit fonds opgericht.
De middelen voor het fonds worden verkregen door schenkingen van Rotarians. Deze middelen worden in het fonds gestort voor het verstrekken van beurzen in de vorm van een studiefinanciering aan studenten. Het fonds zal zich op den duur instand moeten houden door de terug te betalen studiefinanciering. Bij de selectie wordt de student op een aantal criteria getoetst. Zulks om te garanderen dat de studieresultaten voldoende zijn voor een hoog studierendement. De student is volledig verantwoordelijk voor een effectieve besteding van de middelen. Eens per half jaar hoort een evaluatiegesprek plaats te vinden, waarbij ook knelpunten besproken zouden kunnen worden. Sinds 2002 zijn er 19 studenten in aanmerking gekomen voor een scholarship. Tot nu toe hebben 8 studenten hun studie succesvol afgerond. Een vijftal is nog steeds bezig te studeren. Twee (2) afgestudeerden zijn naar India en België vertrokken, waarbij beiden cumlaude zijn geslaagd voor hun mastersopleiding. Alle andere geslaagden leveren nu een bijdrage in de samenleving en hebben daardoor ook een goed bestaan; dit dankzij het scholarship programma. De vorige week zijn wederom 2 bestgeslaagden (Shayesta Roopram van VWO Nickerie en Timothy Kamperveen van het Ewald P. Meyer Lyceum) in aanmerking gekomen voor een scholarship en werden ze daartoe op een vergadering in Krasnapolsky uitgenodigd om de overeenkomst te tekenen en de cheque voor het eerste leerjaar in ontvangst te nemen. Student Kamperveen gaat voor de studie Biomedical Engeneering en Roopram voor Bedrijfskunde.

error: Kopiëren mag niet!