Lelydorp markeert 160 jaar vestiging Chinezen in Suriname

Lelydorp markeert 160 jaarvestiging Chinezen in SurinameDe Commissie Surinamers met een Chinese achtergrond van Lelydorp heeft de vestiging van 160 jaar Chinezen in Suriname gevierd. Dit heeft zij gedaan in samenwerking met het directoraat Cultuur, die de medewerking heeft gehad van Suriname Chinese United Association (SCUA). Besloten was om de zakenpanden van Chinese nazaten in het centrum van Lelydorp te voorzien van de welbekende rode lampionnen. Op een bescheiden schaal werden er traditiegetrouw op de owru-yari ook vuurwerk en een pagara afgeschoten.
Voorzitter Harold Tjoe-Ny stond in zijn speech stil bij de ontwikkeling die de Chinese nazaten hebben gebracht door hard te werken, overal waar zij zich hebben gevestigd. ‘Ik hoop dat deze trend zich mag voortzetten en dat deze positieve vooruitgang voor het hele land een welvaartstoename mag gaan betekenen.’
Hariandi Todirijo, onderdirecteur van het directoraat Cultuur, wees op het belang van natievorming als cultureel concept. ‘Het is belangrijk dat wij bewust elkaar beter leren begrijpen. Het feit dat wij vandaag hier staan als nazaten van de Chinezen geeft een belangrijk deel van de culturele ontwikkeling aan.’ Dat andere culturele groepen deze dag kwamen meevieren, juichte de onderdirecteur van harte toe. Jeffry Lee, commissielid, sprak zelfs emotioneel zijn blijdschap daarover uit. ‘Ik wist niet dat zoveel andere culturen met ons meevoelden.’ Hij sprak daarom in het bijzonder zijn waardering uit aan het adres van degenen die geen Chinese achtergrond hebben en toch deze dag kwamen meevieren.

error: Kopiëren mag niet!