Expeditie Zuidkartering succesvol afgerond

Expeditie Zuidkartering succesvol afgerondDe gezamenlijke veldexcursie in het Zuidwestelijk deel van Suriname in het district Sipaliwini, die gedaan is door de Geologische Diensten van Suriname en Brazilië is afgerond. Zij hebben het resultaat van hun onderzoek op 17 oktober gepresenteerd aan minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen, in bijzijn van de Braziliaanse Ambassadeur, Marcello Baumbach.
De 21 man sterke delegatie die op 2 oktober is vertrokken voor een gezamenlijke veldexcursie naar het Zuidwestelijk deel van Suriname in het district Sipaliwini heeft zijn werk succesvol afgerond. Zij hebben diverse locaties in het gebied, dat tegen de grens met Brazilië ligt verkend en het resultaat in de vorm van een verslag aan minister Hok gepresenteerd. De verkenning is per boot, te voet en per vliegtuig geschied.
De voorzitter van de commissie aan Surinaamse zijde, Presiosa Simons Msc, gaf aan dat we een nieuw tijdperk ingaan, waarbij het heel belangrijk is dat wij zelf nauwkeurig weten welke mineralen er in Suriname voorkomen. Wij kunnen daardoor onder andere een betere onderhandelingspositie hebben met andere landen en multinationals.
Professor Theo Wong, vertegenwoordiger van de Anton de Kom Universiteit van Suriname zei heel enthousiast dat er tal van andere mineralen zijn ontdekt. De huidige kaart die dateert van 1977 is niet de juiste weergave van de mineralen die in dat gebied voorkomen. Er zijn monsters voor onderzoek opgestuurd naar Brazilië. Met de resultaten van deze veldexcursie zijn er nu ook meer mogelijkheden voor studenten geschapen om hun horizon te verbreden.
De bewindsman bedankte allen die de expeditie mogelijk hebben gemaakt en hij feliciteerde de deelnemers met de succesvolle afronding van het veldwerk. Hij memoreerde dat het verder detailleren van de informatie en het verbeteren van onze bestaande geologische kaarten van groot belang is voor de ontwikkeling van ons land
In dit project doen de Geologische Mijnbouwkundige Dienst van NH, de Universiteit van Suriname, Grassalco N.V. en de Geologische Dienst van Brazilië mee . De financiering komt van de Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMIF).

error: Kopiëren mag niet!