C-47 neemt overkoepeling stuwadoors onder haar hoede

De vakcentrale C-47 heeft nieuw leven geblazen in de Algemene Bond van Havenarbeiders (ABHA) waarin alle stuwadoors werkzaam op de haven vertegenwoordigd zijn. ‘De ABHA was enkele jaren niet meer actief, vanwege veranderingen die waren ingetreden in de structuur van de Nieuwe Haven’, zegt C- 47 voorzitter Robbie Berenstein. ‘De voor de arbeiders onveilige situatie op de haven, hun onduidelijke rechtspositie en onredelijke salariëring zijn zaken die voldoende aanleiding hebben gegeven de bond te heractiveren’, zegt de vakbondstopper. In de ABHA zijn alle stuwadoors opgenomen die werkzaam zijn bij Integra Marine, DB World Paramaribo en VSH United, de drie op de haven opererende stuwadoorsbedrijven. Afgelopen woensdag heeft de verkiezing plaatsgevonden van het nieuw ABHA-bestuur conform de statuten. De bond telt meer dan 100 geregistreerde leden. Het nieuw bestuur onder leiding van Berenstein heeft de drie bedrijven inmiddels schriftelijk in kennis gesteld van haar bestaan en gevraagd om een kennismakingsonderhoud. ‘We zullen dit moment ook aangrijpen om de zaken die de arbeiders als knellend ervaren bij de dagelijkse uitoefening van hun werk te bespreken met deze directies’, legt Berenstein uit. De brief is gisteren verzonden naar de stuwadoorsbedrijven. Van het ABHA-bestuur maken verder deel uit Murwin Leeflang (ondervoorzitter), Vincent Pinas (secretaris), Eric Feller (penningmeester) en de commissarissen Ramon Rijssen, Marciano Tjon A Len en Chrisnel Payoute. Leeflang had in een eerder stadium de stuwadoors van VSH United gebundeld in een belangengroep, nadat zij geprotesteerd hadden over de onveilige werkomstandigheden. De zaak is inmiddels voorgelegd aan de dienst Arbeidsinspectie ter bemiddeling.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: