Bedrijven kunnen premie algemeen pensioen niet betalen

‘Er is goede wil van onze kant. Wij zijn niet tegen de invoering van het algemeen pensioen, maar waar halen wij het geld vandaan’, zegt Carmen Tjin A Djie, voorzitter van de Surinaamse Bakkersvereniging, in een interview aan Dagblad Suriname. De kleine en middelgrote bedrijven hebben een zwaar probleem als de regering de invoering van het algemeen pensioen doordrukt per januari 2014. De krappe bedrijfsinkomsten vanwege de economische malaise bieden te weinig ruimte om bij te dragen in de premie van het pensioen van de werknemers, maken zowel Tjin A Djie als Shyam Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote ondernemingen in Suriname, duidelijk. Ze brengen de onmacht van de bedrijven onder de aandacht.
Beide ondernemers voeren ook aan dat het gros van de kleine en middelgrote bedrijven niet zijn gekend in de consultaties over het algemeen pensioen en de hoogte van het bedrag dat zij moeten betalen voor het pensioen van de werknemer. Het is niet duidelijk of een warunghouder met 1 medewerker en een eigenaar van een handelszaak met 100 personeelsleden hetzelfde bedrag als pensioenpremie moeten betalen. De zaak moet per branche worden bekeken, zegt Tjin A Djie. Als het aan Binda ligt, wordt deze slecht voorbereide issue van het algemeen pensioen direct geparkeerd. Beide ondernemers zeggen dat de betaling van de pensioenpremie een verplichte verzwaring vormt voor bedrijfseigenaren dat zeker zal doorwerken naar de prijs van producten. Het wordt uiteindelijk dus toch de kleine man, die door het effect van de verhoogde prijzen betaalt voor deze pensioenverzekering.
Tjin A Djie voert aan dat vooral de bakkerijbranche weinig financiële ruimte heeft om bij te dragen aan deze verzekering van haar personeel. De bakkerijen moeten nog een inhaalslag maken van verliezen die zij geleden hebben in de afgelopen 20 jaar. Toen werd de prijs van brood nog door de overheid bepaald en mochten bakkers de broodprijs niet aanpassen ondanks verhoogde prijzen van meel en andere grondstoffen. De bakkerijen teren nu op de gemaakte kosten. Ondanks de twee jaar geleden doorgevoerde liberalisatie is er nog geen sprake van winst, door de zware en oneerlijke concurrentie in deze branche, maakt Tjin A Djie duidelijk. Niet alleen voor de kleine en middelgrote ondernemingen, maar ook voor de grote bedrijven betekent de doorvoering van het algemeen pensioen een verzwaring van de bedrijfslasten, die doorberekend zullen worden, zegt voorzitter Ferdinand Welzijn van de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven.
Ook die categorie van bedrijven heeft in de afgelopen jaren een deel van hun winsten moeten inleveren, vanwege de economische neergang.
Binda juicht elke verbetering voor de werkende klasse toe, maar heeft geen enkele boodschap aan de door het staatshoofd aangekondigde pensioenregeling voor alle werkenden in de particuliere sector. Het is een wazig idee dat geen enkel vastomlijnd plan heeft. De Akmos heeft naar zeggen van Binda nooit enig overzicht gehad in exercities die zijn gepleegd voor het te betalen percentage door de werkgever. De aankondiging van de president is een holle frase en een politieke boodschap om het volk vlak voor de verkiezing zoet te houden. Alle personeel in bedrijven zoals barbershops, rotishops, warungs, supermarkten, winkels en ondernemingen in de bouw, las en constructie zullen een pensioen krijgen. Die verzekering gaat volgens het staatshoofd volgend jaar in. Het is een wettelijke regeling, waarbij alle bedrijven verplicht zullen worden gesteld pensioen te geven aan hun werknemers. De pensioenregeling is voorbereid door het Tripartiet Overleg en de onderraad van ministers. De consultant KPMG verwerkte in het concept eindrapport pensioenregeling dat werknemers ⅔ en werkgevers ⅓ bijdragen in de te betalen pensioenpremie.

error: Kopiëren mag niet!