Minder goed lerende Nickeriaanse kinderen verwezen naar Speciaal Onderwijs

Minder goed lerende Nickeriaanse kinderen verwezen naar Speciaal OnderwijsVeertien minder goed lerende Nickeriaanse schoolkinderen zijn de afgelopen dagen na een intakegesprek geplaatst op een Speciaal Onderwijs (SO)-school. Het gaat om leerlingen van glo-scholen die het niet goed doen met de leerstof die ze op de school voorgeschoteld krijgen door de leerkrachten. Zo is een kind drie jaren achter elkaar blijven zitten in de eerste klas van de lagere school. De organisatie WIN-groep heeft de afgelopen tijd een groep leerlingen geïdentificeerd, die minder goed leerde op de glo-school. Het Pedologisch Instituut van de afdeling Ontwikkelingsdienst van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) werd ingeschakeld.
Volgens Winifred Noten, intakecoördinator van het intaketeam van Minov, zijn gesprekken gevoerd met 14 leerlingen, die door de WIN-groep waren opgegeven. ‘De intakegesprekken zijn om de zwakke punten van de leerlingen te identificeren en ze zo beter te leren kennen. We maken dan een handelingsplan voor ze, waarmee ze dan verder begeleid en onderwezen kunnen worden op de SO-school’, vertelt Noten. De toelating tot de SO-school gebeurt alleen en enkel met toestemming van de ouders. ‘Daarom hebben we gesprekken gevoerd met de leerling, ouders en school, zodat niets fout gaat.’
In het Speciaal Onderwijs wordt het onderwijs niet volgens het klassensysteem verzorgd, maar in groepen. ‘Je begint bij de aanvangsgroep en door middel van de vorderingen die je boekt, stroom je door naar andere groepen. In het SO-onderwijs blijft een leerling tot zijn vijftiende. Daarna wordt verwezen naar een vervolg SO-school, meestal om een vak te leren’, legt Noten uit. De afdeling houdt overal in Suriname intakegesprekken waar er SO-scholen en –klassen zijn.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!