Zittingsperiode Commissie Naschoolse Opvang geëxpireerd

De zittingsperiode van de Commissie Naschoolse Opvang is geëxpireerd. Deze commissie was vorig jaar in het leven geroepen door het kabinet van de president voor het opstarten van de naschoolse opvang. Gracielle Hew A Kee, die het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) vertegenwoordigde in deze commissie, geeft te kennen dat in feite de Commissie Naschoolse Opvang in mei 2013 is ophouden te bestaan. Ze heeft verder geen informatie als de commissie nog zal bestaan of niet. ‘In een gesprek met de nieuwe minister werd er gisteren wel gesproken over het voortbestaan van de commissie’, kan Hew A Kee aangeven.
Doordat de commissie in feite niet meer bestaat, weet Hew A Kee ook niet dat de leerkrachten van de St. Elisabethschool I het project Naschoolse Opvang per maandag 8 juli op hun school hebben opgeschort. Dit heeft de school op woensdag 3 juli schriftelijk aan de ouders medegedeeld. ‘De reden hiervoor is dat leerkrachten al zeker 4 tot 6 maanden geen uitbetaling hebben gehad’, zegt het schoolhoofd, mevrouw Amat. Er is ook nog geen duidelijkheid wanneer de leerkrachten worden uitbetaald. Amat zegt dat de Commissie Naschoolse Opvang hiervan wel op de hoogte is. Sheila Mijnals, voorlichter op Minov, zegt ook niet op de hoogte te zijn dat de Elisabethschool de naschoolse opvang heeft opgeschort.
In mei 2012 ging de Commissie Naschoolse Opvang formeel aan de slag om pilotprojecten te identificeren en voor te bereiden. Op het kabinet van de vicepresident vond de installatie plaats van de commissieleden, die deze verantwoordelijkheid van de regering meegekregen. De commissie werd opgesplitst in een monitoringsgroep en twee subcommissies, te weten Schoolvoeding en Begeleiding en Coaching. In de monitoringsgroep hadden zitting: Henk Venoaks (voorzitter), Marlon Powel en Rita Harlequin-Graauw. De subcommissie Schoolvoeding werd gevormd door Jennifer Plein (voorzitter), Ivan Graanoogst, Curt Nelson en Tanja Sanrochman. In de subcommissie Begeleiding en Coaching zaten Graciella Hew A Kee (voorzitter), Christien Aalspeer en Christien Pinas. Ruim 55.000 kinderen op 200 scholen genieten langer onderwijs, waarbij de kinderen ook voorzien worden van een maaltijd. Het ligt in de bedoeling het aantal schoolkinderen op te schroeven naar 100.000. In het begin van dit project was er veel kritiek op de voeding. Nu is de achterstand in de betaling van de leerkrachten een probleem.
 

error: Kopiëren mag niet!