Staatsolie herstelt afkalving Gangaram Pandayweg

IFStaatsolie heeft  op verzoek van de districtscommissaris (dc) van Saramacca, Aroenkoemar Ramdhani, de afkalvingen bij de duiker ter hoogte van km 15 aan de Gangaram Pandayweg  hersteld. Deze afkalving vormde een gevaar voor weggebruikers, aangezien aan weerszijden van de weg de bermen waren afgekalfd. De aannemingsbedrijf Poeran was belast  met de herstelwerkzaamheden, in opdracht van Staatsolie. Aan weerszijden zijn er beschoeiingen geplaatst van elk 10 m, waarna het opgevuld is met klei. De dc brengt namens de bewoners van de Gangaram Pandayweg dank uit aan Staatsolie, die ten alle tijde bereid wordt gevonden om bij eventuele calamiteiten in dit gebied haar medewerking te verlenen. Het oliebedrijf heeft in het verleden meerdere van zulke projecten uitgevoerd in dit gebied. Het onderhoud van de Gangaram Pandayweg heeft Staatsolie op zich genomen. Deze weg wordt minimaal twee keren per week geëgaliseerd door dit bedrijf en indien nodig wordt de weg voorzien van schelpen. Alle werkzaamheden die Staatsolie uitvoert in dit gebied vallen onder verantwoordelijkheid van het commissariaat Saramacca.

error: Kopiëren mag niet!