Nickerianen woedend om terreinaanvraag RGB-chef Nickerie

Nickerianen woedend om terreinaanvraag RGB-chef NickerieNieuw Suriname is woedend op de chef van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) afdeling Nickerie. DNA-lid Premdew Lachman zegt niet te kunnen geloven dat de RGB-chef, Zohoragatoen Santoe-Imamdi, aan de minister een stuk terrein, waar het RGB-kantoor gevestigd is, voor zichzelf heeft aangevraagd. De RGB-chef zegt echter dat zij dit stukje terrein heeft aangevraagd voor het ministerie zelf, om te voorkomen dat anderen dat stukje domeingrond aanvragen. Nieuw Suriname wijst er echter op dat de RGB-chef de aanvraag voor zichzelf heeft gedaan. Het districtsraadslid Naveen Tewarie van Nieuw Suriname zegt in een interview aan Dagblad Suriname dat hij de aanvraag onder ogen heeft gehad en dit al zag aankomen. ‘Dit kan absoluut niet. Hoe kan de chef RGB-afdeling Nickerie het terrein op haar naam willen overschrijven?’, aldus Tewarie die deze kwestie ook in de districtsraad aan de orde wil stellen.
Volgens Tewarie is het pand op het terrein aan de RP Bharosstraat in Nieuw Nickerie, gerenoveerd voor SRD 800.000. Santoe maakte deel uit van de commissie. “Heeft zij het gebouw daarom gerestaureerd, om het later voor zichzelf aan te vragen? Ik vind dit niet in de haak’, aldus Tewarie. Hij merkt op dat er zoveel vragen over dit gebouw zijn gesteld. ‘Het gaat om het oud-belastingkantoor van Financiën. Dit gebouw is gerenoveerd voor RGB.’ De leiding van de RGB afdeling Nickerie zou volgens Tewarie ‘continue bezig zijn de burgers op te lichten’. Omdat Santoe ook districtsraadslid van de NDP is, vindt hij dat ze het terrein niet had moeten aanvragen. ‘Dit is teveel. Er zijn reeds eerder handtekeningen vervalst bij de aankoop van de dienstwagen van een top overheidsfunctionaris. Nu volgt oplichting van staatseigendommen.’
Tewarie zegt dat de overheid gepaste maatregelen moet nemen. ‘Terwijl er groot wordt gesproken over een transparant beleid en modernisering binnen de RGB, zijn er aan de andere kant delen die ervandoor gaan met eigendommen van de Staat.’ DNA-lid Lachman hoopt dat minister Steven Relyveld de aanvraag niet goedkeurt. Deze kwestie is ook in DNA te berde gebracht.
Regeringstoppers in Nickerie zijn gebelgd door de handeling van Santoe-Imamdi. Volgens deze toppers is de RGB-chef van plan om het gebouw te verhuren aan het ministerie, nadat ze dit op haar naam krijgt. Nickeriaanse burgers vragen zich af in hoeverre er nog gesproken kan worden van transparantie en snelle proces van afhandeling van grondaanvragen, als toppers van RGB zich met zulke praktijken bezighouden. Al jarenlang liggen er grondaanvragen die maar niet behandeld kunnen worden.
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!