Registratie voor Vakantiejob gestart

Het jaarlijks project Vakantie Werkgelegenheid (Vakantiejobs) t.b.v. schoolgaande jongeren van 15 jaar en ouder wordt dit jaar weer gehouden. Op het onderdirectoraat Jeugdcentra van het Ministerie van Sport – en Jeugdzaken is de registratie gestart voor dit project. De registratie dagen zijn van 2 tot en met 9 juli 2013, telkens van 13:00 – 15:00.
In samenwerking met het Bedrijfsleven en de Overheid worden jongeren in de gelegenheid gesteld om een vakantiejob uit te oefenen en daardoor wat geld te verdienen voor de aanschaf van schoolbenodigdheden, hetgeen een verlichting zal betekenen voor de financieel zwakke ouders. En gesterkt door het jeugdbeleid wil het onderdirektoraat met dit project ook bereiken dat voornamelijk kansarme jongeren tot het besef komen dat studie en arbeid belangrijke voorwaarden zijn voor hun ontwikkeling en de jongeren kennis te laten maken met het (toekomstig) arbeidsveld.
Dit project is gestart sinds 1985 ter ondersteuning van sociale instellingen. En door de jaren heen is het zich gaan uitbreiden en gegroeid tot een samenwerking met Ministeries en het bedrijfsleven. Deze jongeren worden ook zelf door de Ministeries en de bedrijven betaald.
Vanuit het bedrijfsleven is er ook vraag naar studenten op vakgebieden bijvoorbeeld electro en analyst . Studenten krijgen zo ook de kans ervaring op te doen, kennis te maken hoe het aan toe gaat binnen de praktijk en ook sociaal werk te doen.
Mej. Isme Snip, coördinator Project Vakantiewerkgelegenheid spreekt de hoop uit dat het Bedrijfsleven en de ministeries dit jaar weer spontaan zullen reageren en samen deze jongeren, schoolgaanden, helpen te voorzien in een grote behoefte. Een mijlpaal in het porject is dat sinds 2006 ook is voorgekomen dat jongeren na hun vakantiejob op die zelfde plek een vaste baan krijgen.

error: Kopiëren mag niet!