Cassaveboeren bundelen zich en willen verder werken aan eigen ontwikkeling

inStichting Ontwikkkeling Cassave sector Para (STOCPA) is samen met de pas opgerichte Landbouw Cooperatie Para , LACOPAR, gestart met een reeks praktische trainingssessies, gericht op het versterken van planters actief in de Cassave sector. Deze trainingen vloeien voort uit een samenwerkingsovereenkomst tussen STOCPA en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek, CELOS. Onder begeleiding van bestuurslid van STOCPA Johan Ceder en de vertegenwoordiging van vrouwen organisatie van La Vigelantia onder leiding mevr Diana Akoy is LACOPAR, opgericht. Het bestuur bestaat verder uit individuele boeren alsook vertegenwoordigers van gemeenschappen.
De boeren aangesloten bij de cooperatie hebben de behoefte aan praktische begeleiding in het veld geuit en hebben samen met STOCPA een traject uitgezet voor verdere coaching.
Het eerste traject naar versterking boeren zat reeds in de planning van STOCPA namelijk de opzet van een model/ proeftuin. In zulks een proeftuin worden boeren practisch begeleidt in efficiente landbouw voering. Hiermee wilt de organisatie bijdragen aan de ontwikkeling van de individuele ondernemers specifiek en sector in z’n algemeenheid.
Zaterdag 6 juli J.l. is tegelijk met de training “Efficiente Plantvermeerderings Technieken” een model “groeikast” door de deskundigen van het CELOS opgezet. Een simpele toepassing welke door elke boer kan worden opgezet. De sessie is gestart op plantage Vierkinderen op een areaal van een planter . Deze training is de eerste aanzet voor de opzet van een Proeftuin in het district Para.
De praktische training heeft de volgende doelen.
1. Inzicht geven in de problematiek van cassaveplantmateriaal
2. Plantmateriaal (selectie)technieken aanleren voor het maken van ministekken, inclusief sanitaire maatregelen bij de selectie
3. Het principe van ontsmetten van ministekken aanleren en geschikte ontsmettingsmiddelen daarvoor
4. Inzicht verschaffen in geschikt medium voor het vermeerderen van ministekken (ook met het oog op overplanten in het veld)
5. Verschaffen van inzichten in de nodige omstandigheden voor optimale stekgroei
6. Leren hoe de planten klaar te maken voor het veld.
Op 13 juli start de training voor de 2de groep planters . De training duurt 3 dagen doch vanwege praktische toepassing in het veld is verspreid over 3 weken. Een deel van de kosten van de training wordt gedekt uit middelen van de Alcoa foundation. Boeren dienen ook zelf bij te dragen in de kosten.
Met deze trainingen willen de samenwerkende organisaties aanvullen op wat reeds verzorgd is om zodoende een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de cassave sector.

error: Kopiëren mag niet!