Asabina eist openheid in gunning project AZV aan Self Reliance

“Het Staatsziekenfonds beschikt al over de benodigde infrastructuur en ervaring om het project Algemene Ziektekostenverzekering uit te voeren. Ik vraag mij af waarom de regering gekozen heeft voor Self Reliance. Niet dat deze zorgverzekeraar het niet kan, maar we willen openheid van zaken,” zegt BEP parlementariër Ronny Asabina in een reactie op de laatste ontwikkelingen btreffende het AZV. “De regering zou er goed aan doen de samenleving te informeren wat haar beweegredenen zijn geweest voor haar keuze. Gaat het erom dat de tarieven van Self Reliance misschien lager zijn dan die van het SZF.”  Die transparantie is nodig om te voorkomen dat men  de keuze voor Self Reliance gaat zoeken in de richting van vriendjespolitiek, nepotisme of names and faces.
Asabina waarschuwt ervoor dat men geen politiek moet bedrijven met de gezondheidszorg. Asabina zegt desgevraagd dat hij voor zo een belangrijk project de bewustwordingscampagne gemist heeft. In het district Brokopondo waar hij tot gistermorgen vertoefde is niemand op de hoogte van dit project. “Niemand weet dat jongeren tot 16 jaar en seniore burgers vanaf dinsdag aanstaande automatisch medisch verzekerd kunnen worden. De regering heeft wat dit betreft steken laten vallen.” Asabina vraagt zich ook af welke garanties de regering geeft voor wat betreft de kwaliteit van de zorg die gegeven gaat worden. Het gaat niet alleen om het aantal, maar we moeten ook rekening houden met de kwaliteit, dat bepaalt trouwens ook het imago van  het project. De volksvertegenwoordiger vraagt zich ook af hoe het zit met de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van deze zorg in het binnenland. Tot nog toe krijgen Sozavo verzekerden in het binnenland alleen calpol voorgeschreven omdat er geen andere medicijnen te krijgen zijn in het binnenland. Ook zijn er geen artsen in dit deel van het land. Asabina hoopt dat in het AZV niet alleen curatieve zorg geboden, maar ook de preventie ter hand genomen zal worden.
 

error: Kopiëren mag niet!