Imeo II Metaalstraat heeft 47.1% direct geslaagden

De examenresultaten van het Instituut voor Middelbaar Economisch Administratief Onderwijs (Imeo) II aan de Metaalstraat zijn binnen. Van de 140 examenkandidaten hebben 137 deelgenomen aan het eindexamen. 66 kandidaten (47.1%) zijn direct geslaagd, 8 examenkandidaten (5.7%) hebben inhaalexamen en 33 (23.6%) hebben herexamen. 30 studenten (21.4%) moeten de klas overdoen. Het Imeo kent drie streams, Administratief Economisch (AE), Secretarieel (SE) en Statistiek (ST). De resultaten per stream zien er als volgt uit: AE kende 94 examenkandidaten, 3 hebben niet deelgenomen aan het eindexamen. Van de 91 kandidaten zijn 47 (50.0%) direct geslaagd, 5 kandidaten (5.3%) hebben inhaal, 20 (21.3%) heeft herexamen en 19 kandidaten (20.2%) zijn afgewezen. SE had 19 examenkandidaten. 10 (52.6%) is direct geslaagd, 2 kandidaten (10.5%) heeft inhaalexamen, 3 (15.8%) heeft herexamen en 4 (21.1%) is afgewezen. ST telde 27 examenkandidaten. 9 kandidaten (33.3%) zijn direct geslaagd, 1 student (3.8%) heeft inhaal, 10 (37.0%) heeft herexamen en 7 kandidaten (25.9%) zijn afgewezen. Het vorig schooljaar kende Imeo II over alle drie streams 102 examenkandidaten. 101 kandidaten namen deel aan het eindexamen. 56 (54.9%) waren direct geslaagd, 4 (3.9%) hadden inhaal, 17 kandidaten (16.7%) hadden herexamen en 24 (23.5%) waren afgewezen. Na de herexamens kende Imeo 11 bijkans 80% geslaagden.
Directeur Lucien Rotsburg zegt als schoolmanager een hoger slagingspercentage te hebben verwacht dit schooljaar. Hij verwacht dat het slagingspercentage na het herexamen zal toenemen. Rotsburg vertelt dat na het eerste deelexamen de resultaten heel slecht waren. Heel wat factoren hebben hierbij een rol gespeeld. Volgens de directeur was duidelijk te merken dat heel wat studenten gedemotiveerd waren. De schoolleiding heeft ‘motivational talks’ gehouden voor de studenten om hun te wijzen op het belang van studeren en afstuderen. Volgens Rotsburg zijn er ook planningsschema’s gemaakt en overhandigd aan de studenten. De directeur zegt voorzichtigheidshalve dat de student van nu gauw afgeleid is. ‘In onze tijd hadden wij zaken als BlackBerry, internet en pingen niet’, zegt Rotsburg. De directeur benadrukt dat deze zaken niet slecht zijn, ‘echter maken studenten er verkeerd gebruik van.’ De Imeo-II directeur roept de herexamenkandidaten op om zich in te zetten, zodat het slagingspercentage hoger wordt. Zij hebben een tweede kans gehad en die moeten zij goed benutten.
Widjai Ganesh
 

error: Kopiëren mag niet!