‘Verslag Rekenkamer benedenmaats’

Verslag Rekenkamer benedenmaatsDe Rekenkamer heeft onlangs een rapport uitgegeven over het dienstjaar 2012. Nieuw Front-parlementariër Asiskumar Gajadien om een reactie gevraagd zegt dat hij het verslag vooralsnog vluchtig heeft doorgenomen en tot de conclusie is gekomen dat het recent uitgegeven Rekenkamerverslag van 2012 benedenmaats is.
Dit controle-instituut zou volgens het assembleelid zich niet slechts moeten richten op de rechtmatigheidscontrole, maar ook de doelmatigheid van het overheidshandelen. Er zijn diverse investeringen gepleegd voor dit instituut, welke op z’n minst een verbetering zouden moeten betekenen in haar functioneren ten opzichte van het jaar daarvoor. Gajadien geeft wel toe dat de Wet financiële voorzieningen Rekenkamer aangepast dient te worden en dat het te lang op zich laat wachten. Deze wet is in behandeling in De Nationale Assemblee.
Verder merkt Gajadien op dat de audits slechts zijn gedaan op basis van ontvangen beschikkingen van de ministeries, terwijl vanuit de Rekenkamer initiatieven ontwikkeld zouden moeten worden om dan controle op specifieke gebieden uit te voeren. Men zou ook niet ervoor moeten schromen om op basis van eigen analyses informatie op te vragen bij de verschillende ministeries. ‘Dit zijn ernstige tekortkomingen voor zo een belangrijk controle-instituut’, aldus Gajadien.

error: Kopiëren mag niet!