Ruth Wijdenbosch: ‘Voorstel Wirth is absurd en druist in tegen de wet’

Ruth Wijdenbosch‘Straks als de Hindoestanen, Javanen of Chinezen een monument willen, dan gaan ze de ambtenaren dwingen om een bepaald geldsbedrag te betalen. Dat gaat niet zo. Het kan toch niet. Het voorstel van meneer Wirth is absurd en druist in tegen de wet’, zegt het NPS-assembleelid Ruth Wijdenbosch steevast aan Dagblad Suriname. Door Winston Wirth, voorzitter van de Greenheart Foundation, is namelijk een schrijven gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken met het voorstel om een inhouding van SRD 200 op salarissen van ambtenaren te laten plegen. ‘Er mag geen inhouding plaatsvinden zonder toestemming van de ambtenaar. Wanneer je een product koopt bij Kirpalani volgens de afkoopregeling moet je eerst paraferen voor akkoord alvorens er geld van je salaris wordt afgetrokken. Overal is dat zo. Ook bij het aangaan van leningen via de banken.’
‘De Biza-minister weet wel beter. Hij weet heel goed dat het niet kan. Niemand mag aan het salaris komen van de ambtenaar.’ Wijdenbosch heeft ook tal van telefoontjes gehad van angstige ambtenaren die aangeven dat aan hen is voorgehouden dat zij verplicht zijn om te betalen. Doen zij dat niet dan dreigen ze hun baan te verliezen. Wijdenbosch verduidelijkt dat Wirth er goed aan zou doen persoonlijk een voorstel te doen aan de ambtenaren. ‘Een voorstel naar de ambtenaren toe met het verzoek om een vrijwillige bijdrage te leveren.’ Ook zou het goed zijn indien de totale begroting wordt aangegeven. ‘Maar je kunt niet opleggen aan de ambtenaren dat zij SRD 200 moeten betalen. Dat gaat niet zo. De ambtenaren zouden zelf moeten bepalen hoeveel zij bereid zijn in te leveren. Dit moet gebeuren op vrijwillige basis.’
Asha Gajadien-Bhagwat
 

error: Kopiëren mag niet!