Medische Zending voorziet West Suriname van permanente arts

Er gaat op donderdag20 juni 2013 een arts van de Stg. Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ) permanent wonen in West Suriname. Dit gebied krijgt na lange tijd weer een medicus die er permanent woont en beschikbaar is voor de MZ-poliklinieken te Washabo en Apura. Hij zal de gezondheidsassistenten (GZA’s) ondersteunen in hun werk, door leiding te geven aan het team dat reeds jaren zorgt voor de gezondheidszorg in de dorpen. De methode die de Medische Zending al jaren succesvol hanteert is dat de GZAhet eerste aanspreekpunt is voor de gemeenschap. Deze medewerker analyseert en behandeld gezondheidsproblemen en waar nodig verwijst hij de patiënt door naar de arts. Ook is een steeds belangrijker deel van hun taak de bevordering van de gezondheid binnen de gemeenschap middels voorlichting en stimulering van gedragsverandering.Was het zo dat wachtende mensen, die geselecteerd zijn door GZA’s, maar èèn keer in de maand de arts bij een bezoek aan het gebied konden zien, nu zal met de arts die er woont en werkt, deze lange wachttijd verdwijnen. “Dit is een wens die al lang leefde onder de gemeenschap. MZ heeft in februari van dit jaar beloofd serieus aan de invulling van deze wens te zullen werken”, zegt de directeur van MZ, drs Edward van Eer. Hij wijdt het uitblijven van de vestiging van de arts onder andere aan het huisvestingsprobleem. MZ heeft bij de gemeenschap via de kapiteins van Washabo, Apura en Section steun gezocht voor een tijdelijke woning voor een arts. Met de medewerking van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en het traditioneel gezag is er een woning tijdelijk beschikbaar gesteld, terwijl MZ werkt aan de afronding van de bouw en installatie van de eigen dokterswoning op Apura. Van Eer hoopt dat de aansluiting van elektriciteit aan de woning niet te lang op zich zal laten wachten.
De aanwezigheid van de arts zal versterking van het MZ-team betekenen, waardoor de nieuwe maniervan werken, namelijk het Primary Health Care model, beter wordt uitgevoerd ook in dit gebied”, zegt de MZ-directeur. Volgens dit model is de volle ondersteuning van de lokale gemeenschap noodzakelijk om zowel het genezen, maar meer nog het voorkomen van ziekten effectief ter hand te nemen. Er zijn plannen voor het uitbreiden en moderniseren van het bestaande gezondheidscentrum teApura. Op dit moment worden er de nodige faciliteiten geïnstalleerd om de zogenaamde Tele-health mogelijk te maken. Echografie bij zwangeren wordt al enige tijd uitgevoerd. Volgens Van Eer is er nog meer in petto voor het gebied.

error: Kopiëren mag niet!